Kommunistiska Partiets reservation på KS förslag till kommunal Budget för 2013.

På onsdagens (15/11-12) Kommunstyrelsemöte kom vi som vanligt väl förberedda
och pålästa på de förslag och de siffror som levererats sombeslutsunderlag.
Vi blev inte förvånade men det är anmärkningsvärt att
kommunalrådet strax före beslut levererar ytterligare papper på
bordet, med minst 7 nya yrkanden om ekonomi och omorganisering.
Dessa nykomponerade förslag förändrar inte vår grundkritik mot
budgetförslaget men Alliansens representanter i kommunstyrelsen måste
ha missuppfattat vänsteroppositionens krav på ”pappren på bordet”.

Kommunistiska Partiet är definitivt inte mot organisationsförändringar
om det gynnar medborgarna på kort och lång sikt. Det var därför vi
sade nej till bolagiseringen av kommunal verksamhet. I utredningen om
kommunal bolagisering, beställd av KS och gjord av konsultfirman PWC i
Båstad (2003) talar konsulten klartext.

Under rubriken MOTIV TILL KOMMUNALA BOLAG, skriver man.  
”Att förpacka verksamheten i ett AB underlättar avveckling och försäljning
av en kommunal verksamhet oavsett köpare”, samt ”ger en ökad
marknadslegitimitet inom avreglerade sektorer och branscher (el och
bostad) etc.” sidan 24 i konsultrapporten.           
Under rubriken, ”För och nackdelar med verksamhetsform i bolag” skriver utredaren.
”Bolagsformen förenklar vid försäljning – allt är paketerat.”

Till detta sade vi nej och förespråkade istället en kommunal
organisation med optimalt samutnyttjande av resurser och respekt för
de anställdas kompetens.

Men nu är det ”paketerat” för dyra pengar och en regering som inte kan
stava till ”hela landet skall leva” har medvetet undergrävt de
kommunala ekonomierna. Tillsammans med lokala projekt och
investeringar som saknat realistiska ekonomiska kalkyler har det
bäddats för nedskärningar och utförsäljning av kommunala tillgångar

Detta är den kommunala budgetens förutsättningar rent ideologiskt. Och
i siffror betyder det att 2013 års verksamhet skall klaras med
nedskärningar på 30 miljoner.(lågt räknat) Vi kan inte acceptera detta
och föreslår att kommunalskatten höjs med 50 öre och att man slopar
överskottskravet på ca 16 miljoner. Man lägger inte pengar på en
sparbössa om det behövs till medicin. Kommunalskatten är en börda för
ekonomiskt svaga medborgare, men det stålbad som väntar om vi avstå en
skattehöjning drabbar samma grupp ännu värre och ensidigare.

Lysekil 15 november -12 Kommunistiska Partiet Yngve Berlin


Tillbaka till startsidan