Debattartikel publicerad i Proletären, Bohusläningen och Lysekilsposten.
Skriven i Sept . 2000 av Yngve Berlin Fullmäktigeledamot KPML(r) Lysekil

Vem är den där Svärje, som det går så bra för?

Ibland kan man undra om man bor i samma land som Bosse Ringholm och Göran Persson.
Det manas fram en bild av allmänt lysande framtidsutsikter och ökad välfärd för människorna som bor i Sverige.
Bussige Bosse och präktige Persson talar om goda tider och ser ut som om man trodde att folk i allmänhet kände igen sig i deras beskrivning.
Visst finns det folk som har fått det (ännu) bättre. Lyxkonsumtionen ökar dramatiskt, och detta rapporteras av "aningslösa" journalister och reportrar som något väldigt positivt. Man hyser förmodligen uppfattningen att det gynnar den fattige om det ramlar fler smulor från den rikes bord.
Nåväl, jag ansluter mej mer till det förundrade pensionärsparet som hört på nyheterna och ställer den helt relevanta frågan: "Vem är den där Svärje som det går så bra för".
Man känner helt enkelt inte igen sig i den bild som målas upp.
För vad är den ökade lyxkonsumtionen ett bevis för, jo naturligtvis för en omfördelning av samhällets tillgångar från de många till de få, från det offentliga till det privata!
Den offentliga sjukvården räcker inte till, köerna växer och därmed också det onödiga lidandet!
Men om du tillhör de få som fått det dramatiskt bättre behöver du inte bekymra dig för köer. Kö-fri vård finns, om du har pengar!
Att samhället är på väg dithän att man skall se på tänderna om man är fattig eller rik, att tandvård skall bli en klassfråga (igen). Hur civiliserat är det?
Dyrare mediciner för bl.a kroniskt sjuka, hur rimmar det med att "det går bra för Sverige"?
Ja hela vardagen och livet genomsyras av de ökade klassklyftornas förbannelse.
Exempelvis i den fråga som Bo Lundgren och övriga högerfolk just nu gör stort nummer av. Nämligen att vanligt folk inte har möjlighet att bo kvar om man råkar ha sina hus i attraktiva kustnära läge. Där hycklar man mer än lovligt.
Vi håller med om att det är rent ut sagt för dj.gt att hela samhällen mörkläggs!
Men vad är det som driver på den mörkläggande utvecklingen?
Jo framförallt att det finns en (stor) minoritet som har så otroligt med pengar att man har råd att köpa en sommarstuga för 3-4-5. miljoner kr.
Visst vore det bra om man tog bort all skatt på boendet och istället beskattade de rika efter förtjänst (det är vårt förslag).
Och att man hade en nära nog 100 procentig beskattning av reavinst på dessa extrema husaffärer.
Men det är väl inte de högern önskar utan man är bara ute för att använda drabbade människor för sina egna syfte.
Att det finns pengar hos en allt rikare överklass som borde varit fördelade på ett mer civiliserat sätt det är en allmän sanning idag. Men det är inte bara den omoraliska överklassens rikedomar som grinar folket i ansiktet.
Statens inkomster går med ett rejält överskott!!!
Hur stort statens budgetöverskott är finns det olika uppfattningar om, men att det är avsevärt är uppenbart.
Ekonomistyrningsverket ESV (ett statligt verk) hävdar i sin senaste prognos att det i år blir 78 miljarder!
45 miljarder av dessa är visserligen hämtade (stulna) från ATP systemet (samma källa). Men vän av ordning och logik frågar sig då.
Varför inte använda dessa pengar till "vård-omsorg-skola" (valsloganen).
Svaret på detta är EU!
Låter det för svepande för att vara sant?
Sveriges riksdag har förbundigt sig att ha ett utgiftstak i sin budget, för att svara upp mot EU:s konvergenskrav!
Trots överskott i budget så får man alltså inte använda det till att "öka utgifterna", utan bara "sänka inkomsterna".
I klartext betyder det att det går bra att sänka skatten (och gissa vem som gynnas), men det går inte att ge välbehövligt tillskott till offentliga sektorn.
Om detta borde man berätta, eller hur Persson.
Eller för den delen V-partiet och Miljöpartiet som "motvilligt" satt huvudet i snaran och godkänt "utgiftstaket".
Precis som vi sagt under hela EU-debatten. EU är lagstadgad moderatpolitik!

Yngve Berlin kommunfullmäktigeledamot
För KPMLr i Lysekil.
 

Tillbaka till KPML(r)