Till KS ordförande. Lysekil 24/11 –99.

Interpellation angående effekterna av nya A-kasseregler.


Vi påstår att det senaste förslaget till förändringar av A-kassan, där arbetslösa skall straffas ut från rätt till A-kassa är ett beställningsarbete från Sveriges Arbetsgivarföreningen SAF.
Arbetslösa skall enligt regeringens utredare Lars-Olof Pettersson jagas till sämre betalda arbeten långt från hemorten om så behövs.
För ett antal år sedan fick Lysekils-Moderaten Kent Olsson svidande kritik för sitt uttalande att man borde försämra A-kassevilkoren ”så att folk tog de jobb som fanns”.
Idag i seklets elfte månad lanserar (s)-regeringen ett förslag lika fräckt och EMU-anpassat som de Moderaterna spottade de arbetslösa i ansiktet med för sex år sedan.
Och samma reaktionära ”logik” styr förslagen.
Utredaren Lars-Olof Pettersson hävdar precis som Moderaterna att med lägre A-kassa kommer folk fortare i arbete!
Därför vill han och regeringen att arbetsförmedlarna blir hårdare i bedömningen vad som är ”lämpligt arbete” och skälig lönenivå. Samt vad som skall anses vara skäligt att flytta eller pendla till.
Som redskap skall ”arbetsförmedlarna” kunna hota med en sänkning av A-kassan med 25% om man vägrar ta anvisat arbete (med tvång att flytta till annan ort eller till lön lägre än A-kasseersättning). Avvisar den arbetslöse ett andra erbjudande om arbete sänks ersättningen till 50% och en tredje gång mister man rätten till ersättning helt.
Det finns idag enligt AMS-statistik 421.558 öppet arbetslösa i Sverige. Lysekil har fortfarande hög arbetslöshet och GoM har just avskedat folk och Jonsered Presenningar har precis lagt varsel.
Tror någon på fullt allvar att det blir fler arbetstillfällen (för det är väl det som kampen mot arbetslösheten måste rikta in sig på?), om man svälter ut de långtidsarbetslösa.
Billigare arbetskraft! Ökade vinster för aktieägarna och växande klassklyftor kommer att bli resultatet nationellt sett.
För en kommun som Lysekil där det redan är problem med sviktande befolkningsunderlag kommer förslaget även att förstärka utflyttningstrenden.
Att acceptera förslaget till skärpta regler för arbetslöshetsersättning, är det samma som att säga ja till försämrad livskvalitet, inte bara för de arbetslösa som jagas till underbetalda arbeten. Det är också att säga ja till ökad lönepress på de som idag har arbete.
För Lysekils kommun är ett ja till det nya A-kasseförslaget liktydigt med ökad utflyttning, högre sociala omkostnader och dramatiskt försämrad folkhälsa.
Detta borde vara skäl nog för att kommunfullmäktige på ett klart och tydligt sätt markerade sitt avståndstagande från hotande A-kasseförslag.
Det borde finnas en politisk majoritet i en ”arbetarkommun” mot förslag som bekämpar de arbetslösa som personer istället för arbetslösheten som företeelse.
Min fråga till kommunalrådet Nilsson är:
- Delar kommunalrådet ,Utredaren Lars-Olof Petterssons uppfattning att arbetslösa skall straffas ur A-kassan om man inte accepterar lägre betalda jobb eller flytt från orten?
- Eller delar kommunalrådet KPMLr:s uppfattning att det är arbetslösheten och inte de arbetslösa som skall bekämpas?
- Om kommunalrådet ser negativa sociala effekter av en förändring av A-kassan, som förslaget ligger idag. Vad tänker ni då göra för att stoppa förslaget?
- Är ni beredda att utifrån ”glesbygdsperspektiv” (ökad utflytning), och humanitära skäl (utsvältning av långtidsarbetslösa) söka ett majoritetsuttalande, från Lysekils kf till regeringen, som avvisar förslaget?

Yngve Berlin KPMLr.

 

Tillbaka till KPML(r)