Reservation mot beslutet om "gymnasiebyggnaden" och ”Lokalutredningen”

Under vår långa tid i kommunfullmäktige har vi aldrig upplevt en så låg nivå på debatt och argumentering (och det säger inte lite) som i torsdags när gymnasieskolans framtida lokalbehov behandlades.
Patetiska Jag-fixerade inlägg blandades med beskrivningar av nuvarande skollokaler som varande rena råttbon.
Falsk matematik med skräcksiffror för underhåll och upprustning av kommunens nuvarande lokaler kontrasterades av glädjekalkyler för hyresprojekten.

Samma politiker som bär ansvaret för att kommunala lokaler och byggnader (under årtionden) förfallit, använder själva förfallet som bärande argument för att kommunen i fortsättningen och speciellt vad gäller gymnasiet måste hyra istället för att äga.
Det är häpnadsväckande att inte fler av ”debattörerna” rodnade inför det faktum att man spottade sig själv i ansiktet.

Man har haft flera år på sig att ge exempelvis Blåstället bättre och ändamålsenliga lokaler eller att renovera och åtgärda Rinkenäsfastigheten, men inget har skett.
Nu skriver man istället helt lögnaktigt i underlaget för beslut,  att ”De verksamheter som idag finns inhysta i Rinkenäs byggnaden överförs till högskolecentrum alternativt erbjuds ersättningslokaler beroende på verksamhetens art. Kontakter tagna med socialförvaltningen som har erbjudits alternativ för sina verksamheter”.

De 50-60 deltagare plus personal som bedriver verksamhet på Blåstället har hittills INTE erbjudits lokaler passandes ”verksamhetens art” och detta vet ansvariga politiker och tjänstemän mycket väl.
Argumentet att LSS-verksamheten inte ”körs ut”, utan istället befrias från dåliga lokaler är simpelt falskprat.
Faktum är att vissa politiker i Gymnasienämnden inte ”haft en aaniing” om att socialnämnden ens hade verksamhet i den fastighet som skulle ge plats till gymnasiebyggnaden.
Det vittnar om en skrämmande nonchalans och okunnighet hos ”beslutsfattare” och det visar att man är beredda att offra ”svaga grupper” för att gynna andra.

Kommunledningen drog visserligen tillbaka halvbackarna på decembermötet efter besvärande debatt om monopolförslaget att Mangelus skulle få uppdraget och berikas med ytterligare värdefull mark i Rinkenäsområdet.
Man har tillfört ytterligare ett hyresalternativ men nogsamt undvikit det ekonomiskt mest vettiga att äga och bygga i egen regi utifrån en helhetssyn på den totala kommunala verksamheten.

Oavsett vilket alternativ som den inre kretsen beslutar om så kommer beslutet oundvikligen att drabba annan kommunal verksamhet.
Kostnaderna för omställning av kommunala lokaler och fastigheter som blir resultatet av att man hyr in sig externt kommer att bli rena Svarte Petter spelet för övrig verksamhet.
 ”Debatten” i torsdags vittnar tydligt om detta.
De socialdemokrater som var odelat för nybyggnation och hyreskontrakt beskrev de ekonomiska faktorerna på ett sorglöst och oansvarigt sätt.
Vad skall man säga om yttrande som, ”Jag lägger mej inte i den ekonomiska debatten” men ”det kommer naturligtvis att bli dyrare (än beslutsunderlagets siffror) det får man vara beredd på” som en av (s) representanterna deklarerade.

Vi i Kommunistiska Partiet ser allvarligt på att kommunledningen trots allt tal om långsiktig hållbarhet och helhetssyn så till den grad stirrat sig blind på en enda nämnds önskningar och ”behov”.
Det blir ett ekonomiskt äventyr där förlorarna blir många och priset kommer att få betalas under lång tid och av svaga grupper.
Nedskärningar och ickepedagogiska omflyttningar kommer att följa i spåren och vi reserverar oss till förmån för vårt egna konkreta yrkande i frågan.

Att kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att all nybyggnation som krävs för att ersätta undermåliga undervisningslokaler för grundskolan och gymnasiet sker med ett helt och fullt kommunalt ägande.

Att gymnasiets inhyrda och undermåliga moduler ersätts med funktionella undervisningslokaler.

Att placeringen av nybyggnationen i huvudsak sker i anslutning till gymnasiets nuvarande lokaler.

Att all eventuellt motiverad nybyggnation i anslutning till högskolecentrat sker på kommunalägd mark och i kommunal regi.

Kommunistiska Partiet
Yngve Berlin                                           
Britt-Marie Kjellgren


Tillbaka till startsidan