Tal av Stig Berlin vid protestmöte i Lysekil mot a-kasseförsämringarna.

Detta är Kommunistiska Partiet som har ett protestmöte mot försämringarna i A-kassan.
Jag heter Stig Berlin och är själv deltidsarbetslös.
Snart kommer Riksdagen att ta ställning för eller emot de löntagarfientliga förändringar i A-kassan som högerregeringen lagt fram.
Därför är det viktigt att protesterna tar fart på allvar.
Det är därför vi står här på Kungstorget i Lysekil en blöt och kylslagen decemberlördag.
För om inte en bred opinion sätter stopp för dessa attacker på oss arbetslösa kommer många fler att hamna ute i kylan.

Nu kan jag tänka mig att många i den så kallade alliansen slår sig för bröstet och påstår att dom fått väljarnas mandat att försämra a-kassan.
Men faktum är att de gått mycket längre än de sa i valrörelsen, även om det dom sa var illa nog. Men de sa inget om de skärpta kvalifikationskraven. Dessa innebär att arbetsvillkoret höjs från sjuttio till åttio timmar. Den arbetslöse måste alltså ha jobbat åttio timmar i månaden under sex månader den senaste tolvmånadersperioden för att få ersättning från a-kassan.

Det kommer att bli väldigt svårt för många att klara ett arbetsvillkor på åttio timmar per månad. Risken är därför stor att många ställs helt utan försäkringsskydd. Detta gäller de som är nya på arbetsmarknaden, det gäller timanställda vikarier, det gäller ensamstående föräldrar och det gäller deltidsjukskrivna.

Dessa försämringar har regeringen inte fått mandat för.
De fick många röster för att de lovade att det skulle skapas jobb.
Det var ju ”arbetslinjen” som skulle gälla enligt en enig borgerlighet.

Men man undrar ju hur någon tänkande människa överhuvudtaget kan tro att försämringar i A-kassan skall ge fler jobb.
Det finns redan hårda krav på arbetslösa att söka jobb. Problemet är ju att det finns för få arbeten att söka.
Det är bristen på arbete som är det stora problemet.
Varför bekämpar man inte arbetslösheten istället för de arbetslösa

Men trots dessa dråpslag så riktas attacken inte bara mot de arbetslösa. Huvudsyftet är att sätta press på hela löntagarkollektivet.
Rädslan för arbetslöshet skall få de som ännu har jobb att gå med på sämre villkor.

I onsdags kunde man i Lysekilsposten läsa en undersökning gjord av TEMO. Där ansåg 70 % av de tillfrågade att sänkt A-kassa ger lägre löner.
Hela 80 % trodde att oron för att bli arbetslös skulle öka.
Man skapar alltså ännu fler otrygga människor, och det är också detta som är syftet.

Högerregeringens attack mot a-kassan är bara första steget
i en löntagarfientlig politik. Därför måste vi säga stopp redan nu.
Lyckas högern driva igenom försämringarna av a-kassan väntar ännu värre attacker framöver.

Därför uppmanar vi alla som också anser att A-kasseförslaget måste stoppas att protestera.
Anta uttalanden på arbetsplatser som G&M här i Lysekil gjort.
Men vi måste också ställa krav på våra fackföreningar att mer kraftfullt agera för medlemmarnas trygghet.
Det är bra att LO och andra fackliga organisationer protesterar mot försämringarna av a-kassan. Men vi i Kommunistiska Partiet anser att de protester som hittills planerats är för svaga.
Därför förespråkar vi en politisk strejk mot försämringarna.
Politiska strejker är tillåtna i Sverige, som manifestationer av löntagarnas
uppfattning i för dem viktiga politiska frågor, en demokratisk rättighet som
bland annat hamnarbetarnas fackföreningar använt sig av i kampen mot EU.
Politiska strejker kan låta drastiskt.
Men det handlar om korta manifestationer under någon timma eller två, som tydliggör löntagarkollektivets uppfattning och som tvingar
beslutsfattarna att ta hänsyn till den.

Detta är vad som behövs .
Vi tror inte att det kommer att bli någon strejk mot detta beslut.
Till det är LO-ledningen alltför eftergiven.
Men inför kommande attacker måste vi vara beredda att organisera försvaret för våra rättigheter.

Tillbaka till kommunistiska partiet