Vi anser att all terrorism och dödande av oskyldiga människor skall straffas lika oavsett vem som utför det.

Uttalande från KPML(r) Lysekil
Publicerad som insändare i LP 1/10 -01

Till Regeringen.

KPML(r) i Lysekil fördömer med kraft det terrordåd som resulterade i att många oskyldiga civila människor miste sina liv i New York. Men det var ett terrordåd och ingen krigshandling som Bush och numera hela västvärldens ledare vill ha det till.
Självklart skall de skyldiga gripas och ställas inför en objektiv domstol.

Men med Bush-administrationens krigsförklaring mot alla som inte stödjer USA:s vedergällningsaktioner mot dem som anses skyldiga så har vi  hamnat i ett för världen verkligt farligt läge. Vi anser det vara fullkomligt oförsvarligt att USA skall tillåtas bomba och mörda oskyldiga människor i fattiga länder med EU och FN-mandat.

Vi och många fattiga i världen vet alltför väl vad det innebär när USA vill skipa rättvisa. Det slutar alltid med ond bråd död.

Vi anser att all terrorism och dödande av oskyldiga människor skall  straffas lika oavsett vem som utför det.
Därför är det också hög tid att ingripa mot de skyldiga till morden på tusentals Palestinier de senaste åren.
Mot dem som gav order att bomba civila i Sudan när USA förstörde en läkemedelsfabrik och dödade tusentals människor.
Mot dem som dödade miljoner Vietnameser med splitterbomber och napalm.
Mot dem som iscensatte och gav order om militärkuppen i Chile där tusentals människor offrades för USA:s intressen.
Mot dem som är skyldiga till att femtusen barn dör varje månad i Irak på grund av barbariska sanktioner som följde på Gulfkriget.
Ja, listan kan göras lång över dem som fallit offer för USA:s terrorbombningar och militära insatser under åren.

Vi vill att regeringen använder Sveriges röst i FN och EU till att kräva att rättvisa skipas oavsett vem som utför brottet, samt  att FN gör allt för att stoppa vedergällningar som kan drabba oskyldiga människor.

Vi vill att regeringen använder Sveriges röst i FN och EU till att förklara krig mot fattigdom och sociala orättvisor. Då har vi kommit långt för att avskaffa grogrunden för terrorism.

Uttalande enhälligt antaget på  KPML(r):s medlemsmöte i Lysekil den 23/9

KPML(r)  Lysekil  23/9 -01
ordförande Stig Berlin

Tillbaka till KPML(r)