Skandal att ställa in fullmäktiges aprilmöte!

När man gick in på Lysekils kommunMs hemsida 1 april kunde man läsa.
”2005-04-01: Kommunfullmäktige inställt.”
Har IT-avdelningen börjat med aprilskämt var första tanken, men snart blev man varse att ”locket” var på.
Här saknas verkligen inte frågor som rör kommunen och som måste vädras och tas beslut om.
Regionen håller på att förskingra skattebetalarnas egendom genom att sälja sjukhusbyggnaden i Lysekil och vårdcentralen i Brastad till privata intressen.
Är inte det en fråga för kommunfullmäktige?
När en namninsamling kräver att fullmäktige tar ställning till en folkomröstning för att kommunen skall utnyttja sin förköpsrätt, då ställs mötet in.
Det kan man väl kalla för demokratiunderskott.

Vår bestämda uppfattning är att medborgarnas egendom inte får förskingras därför måste kommunen använda sin förköpsrätt.
Det regionsfullmäktige som den 28 oktober 2003 tog beslut om att sälja medborgarnas fastigheter (och som nu verkställs av dess fastighetsnämnd) består av samma partier och ibland samma politiker som på lokalplanet säger sig stå maktlösa inför dessa beslut.
Detta är den politiska skandal som måste uppmärksammas.
130 ledarmöten i regionfullmäktige röstade JA till förslaget, bara 12 röstade nej.
Det fanns alltså en förkrossande politisk enighet över de så kallade blocken om att sälja ut fastigheterna.
Man måste ställa frågan, var finns den partipolitiska hedern när samma politiska partier (och till och med personer) spelar olika roller på olika nivåer och låtsas inte kunna råda över den andres beslut
80 miljoner är ruggigt mycket pengar men faktum är att om regionen tvingas sälja till kommunen så är det att betrakta som en rockad. Det är medborgarnas pengar och egendom som räddas från att förskingras.
Men som vi tidigare hävdat så skulle också köpesumman varit symbolisk!

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet Lysekil.

Tillbaka till kommunistiska partiet