Artikel och intervju med B-M Kjellgren i Proletären nr 6 angående KPML(r):s reservation mot besparingar som drabbar de vårdanställda. Reservationen i sin helhet längs ned på sidan.

Höj vårdpersonalens löner !

Den senaste veckans debatt om förhållandena inom vårdsverige har kommit att spela reaktionärerna i händerna.

Mycket beroende av att den onyanserade journalistkåren noga aktar sig för "undersökande journalistik" för att belysa bakgrunden till missförhållandena inom vården.

En anhörig till en vårdtagare har genom att gömma en röststyrd bandspelare dokumenterat övergrepp på ett vårdhem, både fysiskt och verbalt, från några ur personalen.

Det är naturligtvis oförsvarligt att gamla svaga och förvirrade människor drabbas av sådant, det finns inget försvar för just dessa människors handlande.

Att det finns människor som har sysslor i livet man inte passar för är inget nyhet, det drabbas vi dagligen av.

Men när dessa speciellt avlyssnade människor hängs ut i pressen, misstänkliggörs alla anställda inom vården.

Man "kan aldrig veta"- snacket sprider sig och förslag om rätt att avlyssna och kontrollera all personal har lagts fram som "lösningar" för att komma till rätta med missförhållanden.

För de som vill mörka orsaken till de i många fall eländiga förhållandena inom vård och omsorg, kom denna "affär" som ett brev på posten.

Men vart tog debatten om vårdanställdas arbetsvillkor vägen.

Det vore ett utmärkt tillfälle att argumentera för värdiga löner och arbetsvillkor för de som jobbar inom vård och omsorg.

Vi är övertygade om att förklaringen till problemen inom vården både för personal och vårdtagare i mycket står att finna i personalens usla arbetsvillkor.

Genom att placera en röststyrd bandspelare på ett socialnämndsmöte i Lysekil har vi fått en ganska god bild av hur missförhållandena grundläggs.

Nej, men genom att intervjua KPML:s ledamot av socialnämnden i Lysekil, Britt -Marie Kjellgren får vi en inblick i hur de politiska spelet drabbar vård och omsorg.

B-M har just formulerat en reservation mot ytterligare nedskärningar i social-nämndens verksamhet. Att säga att hon är upprör är väl inte helt sant, hon är snarare riktigt förbannad.
Du skriver i din reservation "att det saknas kostnadstäckning för personalens löneökningar under året"?
Ja det är inte klokt, här ligger lönerna på en nivå som är rent skamlig och så budgeterar man inte för några som hellst ökningar. På detta sätt ställs personalens  lönekrav mot resurser till verksamhetenen, en investering från arbetsgivaren för fortsatt "återhållsamma" lönekrav, kan man tänka.

På något annat sätt kan man inte tolka fullmäktiges beslut vad gäller resurser till nämnden.

Vårdpersonal är en utsatt grupp, det har ju inte minst händelserna den senaste tiden visat. Med sådana löne- och arbetsvillkor så orkar man vissa fall inte med jobbet på det sätt man borde eller önskade.
Hur agerar de andra politiska partierna i nämnden när sparpolitiken skall verkställas.?
Ja man går lydigt med på att komma med förslag och verkställa nedskärningarna.

På mötet förra veckan blev det ett herrans väsen när jag hävdade att vi istället måste kräva resurser till verksamheten.

Vi kan inte diskutera verksamhet vi inte fått resurser till var väl den allmänna uppfattningen.

Socialpolitik var enligt deras uppfattning att utifrån de resurser kf tilldelat oss bedriva den verksamhet det räckte till.

Nämndens ordförande blev lite ettrig och tyckte att jag "istället för att bara reservera mej borde visa var i verksamheten man skulle skära för att få budgetbalans" detta var ett "finansiellt renlighetskrav" hävdade hon.

Detta kan hon gärna tycka, men jag har vare sig vilja eller mandat att driva någon annan politisk linje än den partiet driver i fullmäktige.

Och vad gäller vårdpersonalens villkor så är det ansvarsfull att kräva mer resurser som vi gör. Och oansvarigt och t.o.m. mot socialtjänstlagen att göra som fullmäktige och nämndens majoritet gör.

I den inledande och fetstilta texten i Socialtjänstlagen kap 3 § 3. Skriver man!

"Insatser inom socialtjänstlagen skall vara av god kvalitet.

För utförandet av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras."

Kan man tolka detta på annat sätt än att man måste ha mer resurser till vården och vårdpersonalen.

Min uppfattning är att Socialnämnden skall vara ett forum för att försöka övertyga varandra om vad just socialnämnden måste göra.

Tolka eller missförstå mej rätt, jag är inte så naiv att jag tror att politiken fungerar på detta sätt, men varför skall man ha en socialnämnd som inte kan slåss för de verkliga behoven?
 

Reservationen i sin helhet:

Jag reserverar mig mot socialnämndens beslut den 31/1-02, till anpassningar av verksamhetens budget trots kända behov. Jag anser att det är ett "finansiellt renlighetskrav" att väl kända behov inom socialnämndens verksamhetsområde är det som skall styra verksamheten och att medel skall finnas tillgängliga.
Dessutom vill jag påpeka att det saknas kostnadstäckning för bl.a. personalens löneökningar under året och hanteringen av ålderdomshemmens grönytor.
Att kommunfullmäktige inte ger socialnämnden resurser för att bevara och förbättra livskvaliteten för vård- och omsorgsbehövande kan jag inte ställa upp på. Det finns pengar i samhället och de skall fördelas rättvist!
 

Britt-Marie Kjellgren, ledamot i socialnämnden för KPML(r) i Lysekil

Tillbaka till KPML(r)