Stoppa avregleringseländet. Tal Stig Berlin 24/4 -04

Detta är KPML(r) som håller ett torgmöte mot avregleringseländet under rubriken: Två små hål i väggen som ger ett stort hål i plånboken.
Detta är en av många effekter av privatisering och avreglering.

Men hur har det kunnat bli så?

När en stor politisk majoritet privatiserade och avreglerade våra gemensamma tillgångar sa man att den ökade konkurrensen skulle ge billigare el och bättre service för oss konsumenter.
Men idag kan alla se hur det blev. Vi har fått högre priser och sämre service. Det går inte ett snöfall utan att tusentals blir utan el. De privata monopolen lägger nu under sig hela elmarknaden, och de enda som tjänar på det är storkapitalet.

I förra valet hade sossarna en slogan som gick ut på att allt hänger ihop. Och för en gångs skull håller jag med Persson och Nilsson.
Allt hänger ihop.
Det är ingen tillfällighet att privatiseringen och avregleringarna accelererade i början på 90-talet. Det hänger ihop med EU-medlemskapet. EU:s ekonomiska grundbult är att marknaden skall som dom uttrycker sig, befrias från statliga regleringar.
Den skall alltså befrias från demokratiskt inflytande. Därför driver EU ständigt på, för att allt statligt skall avregleras och privatiseras.
Allt dåligt som hänt i Sverige under de senaste tio åren hänger på det ena eller andra sättet samman med EU.

Avregleringseländet har raserat Posten, slaktat SJ, privatiserat Telia och som sagt gett oss skyhöga elpriser.
Dessutom tränger det privata allt djupare in i skolan, vården och omsorgen.
Nu verkar det helt okej att skrupelfria kapitalister skall få tjäna pengar på det offentligas bekostnad. I Göteborg har det gått så långt att politiker som beslutat om nedläggning av vårdcentraler hänvisar folk att gå till privata läkare.

I Lysekil har vi hittills klarat oss ganska bra, men nu håller det på att bäddas för privatisering, genom en strukturutredning om bolagisering.
I utredningen finns en utmärkt illustration av skillnaden mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet.

I offentlig verksamhet är servicen och nyttan för medborgarna målet, medan pengar/skattemedel är medlet.

I det privata är det tvärtom, där är vinsten/pengarna/profiten målet, medan verksamhet/service är medlet att uppnå denna profit.

Självklart anser KPML(r) att nyttan för kommunens innevånare skall gå före kortsiktiga ekonomiska profiter. Därför förespråkar vi offentlig verksamhet.
VI säger nej till alla förslag om bolagisering och utförsäljning av kommuninnevånarnas gemensamma egendom.
Vi behöver tvärtom mer gemensamt ägande. Vi behöver större resurser till saker som gör livet lättare för de som idag lider under privatiserings och nedläggningshysterin.
 
Istället för nedlagda akutmottagningar och privata alternativ behövs en stark offentlig sektor som tillfredsställer flertalets behov. Därför behövs det mer pengar till sjukvården, skolan, omsorgen och den allmänna infrastrukturen.
Som det ser ut i samhället idag krävs det mer statliga och kommunala monopol istället för dessa förbannade avregleringar som bara ökar klassklyftorna.

Men det är ingen naturlag att det måste se ut så här. Vi behöver inte acceptera att allt samhällsnyttigt säljs ut lika lite som vi accepterade ett medlemskap i EMU. Svenska folket sa ett rungande NEJ till EMU och bör också göra det till fortsatt privatisering.

Nästa Lördag är det Första Maj, då har alla chansen att demonstrera mot den kapitalistiska rovdriften och mot de ökande klassklyftorna.

För ett samhälle som sätter folkets väl före snikna profitintressen.

För kravet att Sverige lämnar EU.

Ja det finns många skäl att demonstrera på Första Maj i år

Så gör det du också:

Kom med i Röd Front.

Missa inte den Röda avgången.

Tillbaka till KPML(r)