Moderaterna och Folkpartiet slår undan benen för föreningslivet.

Reservation mot budgetbeslut i Bildningsnämnden 28/5 -13

 Jag reserverar mig mot de beslut om budgetnedskärningar som bildningsnämndens majoritet tagit.

 Att överhuvudtaget acceptera den budget som BIN tilldelades är katastrof.

 Att göra besparingar på 20 miljoner är så oansvarigt att nämnden måste begära att fullmäktige ändrar sina budgetbeslut.

 Men vi måste också göra allt vi kan för att behålla och utveckla en bra verksamhet inom BIN:s ansvarsområde.

 Man blir beklämd och bestört när man ser hur moderaterna och folkpartisterna i bildningsnämnden trots klargörande konsekvensbeskrivningar fortsätter att rasera viktig barn- och ungdomsverksamhet.

Att dra ned personal på fritidshemmen medför ökad risk för våld, kränkningar etc.

Det innebär också ökade risker för elevernas säkerhet och personalens arbetsmiljö och arbetsbelastning, kvalitetssänkning av verksamheten, då det kan komma att innebära grupper om ca 45 barn på två vuxna.

Ändå beslutas detta av BIN.

Man beslutar också att dra ned antalet elevassistenter och försämra deras anställningsvillkor.

Vilket kan medföra att eleverna inte kommer att få det stöd de har rätt till.

Detta tillsammans med tidigare beslut bildar ett tydligt mönster att nämndens majoritet är beredda att rasera viktig ungdomsverksamhet samtidigt som behoven av insatser för barn och ungdomar bara ökar.

 När kommunen behöver satsa mer på ungdomsverksamhet så gör M o Fp tvärtom och slår undan på benen för föreningslivet som gjordes på föregående möte.

 När bilar brinner och utanförskapet ökar och behovet av FLER vuxenkontakter ökar så gör Moderaterna och Folkpartisterna i nämnden tvärtemot och sparar på personalen.

 Därför reserverar jag mig mot bildningsnämndens beslut om budgetnedskärningar inom grundskola, grundsärskola och fritidshem.

 Lysekil 1/6 2013

 Stig Berlin ledamot i bildningsnämnden Kommunistiska Partiet

tillbaka till startsidan