Reservation

Jag reserverar mig mot Bildningsnämndens beslut att flytta stora delar av förskola och lågstadiet till de lokaler som blir över när gymnasiet flyttar.
För det första är frågan inte ens diskuterad i bildningsnämnden. (detta framgår av protokollen som finns på kommunens hemsida)
Vi har blivit informerade om ett färdigt förslag och sedan har det bara rullat på utan att någon gång ha bestämt att det är den sortens organisation av barnomsorgen vi skall ha.
Det är ett stort demokratiskt underskott att de folkvalda inte någon enda gång diskuterar hur man vill ha verksamheten utan bara hur man skall fylla tomma lokaler.

För det andra är beslutsunderlaget alldeles för bristfälligt med total avsaknad av konsekvensanalys och alternativa lösningar.
Man har helt struntat i föräldrar och andra som haft synpunkter på förslaget.
Vi får här inte glömma att närmare tusen personer på kort tid skrivit på listor till försvar för de små enheter vi har idag.
Om kommunen på något sätt vill leva upp till sin vision att:
"vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro."
Då är bildningsnämndens beslut ett steg i absolut motsatt riktning.

Vi måste i högre grad ta hänsyn till vad medborgarna tycker och det är viktigt att vi får småbarnsföräldrar att flytta till Lysekil och också se till att de stannar kvar. Beslutet har inte bidragit till det.
Detta är en del i den tilltagande toppstyrning av kommunen som vi tidigare varnat för och som nu besannas i alltför många frågor.
Jag hade personligen sett fram emot en folkomröstning i frågan.
Men enligt en tjänsteskrivelse som yrkar avslag på en sådan skriver man. ”Bildningsnämnden får anses vara mycket väl insatt i ärendet och bedöms vara väl lämpad för att fatta beslut i frågan”.
Så ansåg jag inte vara fallet. Jag yrkade därför att frågan skulle utredas bättre och ta hänsyn till ovanstående argument.
Nu valde bildningsnämnden med knapp majoritet att ändå fatta ett beslut som jag inte delar. Därför reserverar jag mig.

Lysekil 3/6 2011
Stig Berlin ledamot i bildningsnämnden Kommunistiska Partiet 

Tillbaka till startsidan