Nedanstående motion till Lysekils kommunfullmäktige lämnades in på mötet 29/1 -09

MOTION OM BOJKOTT AV ISRAELISKA VAROR                              
 
Medan bomberna faller över Palestinas barn, lemlästar och ruinerar deras liv så våndas varje sann humanist över att inte ha makt att omedelbart och definitivt stoppa mördandet.
 
När denna motion skrivs är dödssiffran för den Israeliska massakern i Gaza uppe i 1400 och över 5000 människor är fysikt skadade.
De psykiska skadornas omfattning kan ingen människa rätt bedöma.
418 barn, 110 kvinnor, 16 läkare och flera utlänningar har mördats av Israels och dess högteknologiska krigsmaskin.
Vapnen har tillfälligt tystnat och människorna sörjer sina döda och på något övermänskligt sätt försöker man återgå till livet.
När journalisterna äntligen släpptes in i Gaza träffar SR:s Cecilia Uddén  ett av offren, en lite palestinsk flicka. ”Jag hade sovit över här hos mormor hon väckte mej fem på morgonen för att berätta att vårt hus var bombat, mamma, pappa, mina två småbröder och min syster var döda, jag är den enda som finns kvar. Dahlal berättar historien om och om igen utan att verka berörd som om hjärtat stelnat av chocken och tårarna tagit slut. Hon berättar hur hon gick dit och hittade mammas blus i rasmassorna och så säger hon att varje natt drömmer jag att mamma lever och att pappa låst in sig och ligger och sover”. Den lilla flicka vet vem som är skyldig och säger ”jag förlåter dom aldrig”.
(Ekot fredag 23 januari  2009 23:00)
Kvinna som ligger lemlästad på ett sjukhus och som mist sin man och fyra barn och inte längre vill leva är ett annat exempel.
 
Vapnen har tystnat men förtrycket fortgår, de sönderbombade mat och medicin förråden, de förödda sjukhusen och vägran att släppa igenom humanitär hjälp skördar ytterligare offer.
Israel håller Gaza som ett hermetiskt tillslutet koncentrationsläger inmurat med beväpnade gränsövergångar och kanonbåtar längs kusten.
Detta blockerade koncentrationsläger anfaller man med högteknologiska vapen.
Det finns inget annat ord för detta än statsterrorism.
Resten av världen får inte blunda!
Israel måste häva denna förödande blockad för att en varaktig fred skall kunna uppnås.
Det är uppenbart att ockupationsmakten Israel begått krigsförbrytelser i Gaza.
Användandet av vit fosfor mot civila är dokumenterad. Hela världen har kunnat se bilder av  brännskadade människor som träffats när de sökt skydd i bl.a. FN stödda skollokaler.
För detta och alla andra brott mot mänskligheten måste Israel dömas i krigsrätt.

Israel måste tvingas att följa FN:s resolutioner och beslut, som kräver att Israel drar sig tillbaka från allt territorium som ockuperades i kriget 1967, som kräver att alla israeliska  bosättningar på ockuperad mark upplöses, att apartheid muren  rivs och som garanterar palestinska flyktingar rätten att återvända till det land som Israel berövat dem.
 
Vad kan en liten kommuns folkvalda göra för insats i denna gigantiska fredsuppgift?
Vi kan precis som vi gjorde med Sydafrikanska varor under apartheidregimen!
Vi kan besluta om bojkott.
 
Kommunistiska Partiet föreslår härmed att;
Lysekils kommunfullmäktige beslutar om en kommunal bojkott av Israeliska varor.
Det vill säga att vi i den kommunala ”upphandlingspolicyn” skriver in att vi inte skall befatta oss med varor av Israeliskt ursprung. Frukter, grönsaker, juicer, dataprogram och andra varor med Israeliskt ursprung måste strykas från de kommunala inköpslistorna.
Det är en moraliskt och politiskt viktig fråga att skolor, äldreboende, barnomsorg och annan kommunal verksamhet inte befattar sig med varor som är besudlade med ett ockuperat folks blod.
Tidigare krav på kommunal bojkott av Israeliska varor har avvisats med juridiska spetsfundigheter och att utrikespolitiska beslut måste tas av regeringen.
Vi menar att det handlar om politisk vilja och att vår upphandlingspolicy inte kan vara så inskränkt att ”miljö och kvalitetskrav” beaktas men gynnande av folkmord negligeras.
 
Vi vill att Lysekils kommunfullmäktige beslutar om en bojkott av Israeliska varor och att denna motion behandlas skyndsamt.

Lysekil den 25 jan 2009.

Kommunistiska Partiet

Britt-Marie Kjellgren och Yngve Berlin.

Tillbaka till startsida