Tal av Stig Berlin vid protestmöte mot kriget 17/11 -01

Det händer mycket just nu i världen och det är svårt att få en rättvis bild av hur det kommer att utveckla sig.
Men en sak är klar
Det finns ingen princip och inget mål så heligt, att det ger någon rätten, att nånsin börja att i dess namn , medvetet och urskillningslöst , döda oskyldiga människor.
En del av er kanske känner igen citat från mötet i Måndags.
Detta skrevs av Carl Bildt  tre dagar efter de ofattbara terroristangreppen i USA.
Detta yttrande ställer vi villkorslöst upp på. Det är aldrig rätt att medvetet och urskillningslöst döda oskyldiga människor.
Men skillnaden mellan oss och Bildt är att vi anser att yttrandet även gäller för USA.

En som till skillnad från Bildt står fast vid sina åsikter är Ärkebiskopen K-G Hammar.
  - Att barn och oskyldiga människor fått sätta livet till kan inte i efterhand motiveras med att man nått politiska framgångar, sade Hammar vid en pressträff i Uppsala i tisdags.
Ur religiös synpunkt går det inte att resonera som att ändamålen helgar medlen.
  - Vi har aldrig godkänt den principen. Den som är oskyldig är det. Det är aldrig befogat att vinna ett högre mål genom att göra något som är fel, säger han.
  Hammar kan se fördelar med att regimen faller, eftersom det har varit en så "allmänt osmaklig regim".
  - Men det har ju aldrig varit vägledande för amerikansk utrikespolitik att ersätta osmakliga regimer med mer demokratiskt sinnade, konstaterar han.

Så sant så sant.
Våra kamrater från Latinamerika har bittert fått erfara hur USA griper in och störtar regeringar.
I Chile kommer man aldrig heller att glömma den 11 September.
Men då var året 1973.  Den 11 September detta år störtades och mördades den folkvalde Presidenten Allende av den USA-understödde  Generalen Pinochett som också avrättade tiotusentals människor.

Visst skall man bekämpa terrorismen i världen. Det har aldrig kommit något gott av terrordåd. Även om syftet sägs vara att bekämpa orättvisor så spelar det bara militaristerna och polisstatsivrarna i händerna.
Så även denna gång. Terroristlagar och  en militärdomstol som inte behöver följa de lagar och krav på bevis som gäller för vanliga brott har nu blivit verklighet. USA kan gå in i andra länder och gripa de som de anser vara terrorister. Rättegångarna ska hållas hemliga, de som döms ska inte ha möjlighet att överklaga och domarna ska kunna utdöma dödsstraff.

Det har kommit många exempel på  repressalier de senaste dagarna som kommer att drabba framförallt araber och muslimer. Men också oliktänkande runt i världen. Ingen av oss är säker. Det gjorde ju Bush klart för oss alla tidigt. De som inte är med oss är med terroristerna.

Ett färskt exempel på denna bestraffning drabbade den Qatarbaserade, oberoende arabiska satellit-tv-stationen Al-Jazeeras kontor i Kabul när den bombades under tisdagen med amerikanska missiler. De 12 anställda överlevde men allt material på tv-stationen är förstört.

Al-Jazeer har på senare tid rapporterat om de amerikanska bombernas verkningar mot civilbefolkningen; hur småbarn och flyende skadats och dödats av splitterbomber. Och om den skräck och oro som råder bland den arabiska befolkningen i Kandahar, i takt med att Norra alliansen närmade sig staden.

Detta skall naturligtvis  inte få rapporteras  USA vill bara ha propagandabilder på nöjda människor. Verkligheten skall förtigas.
Därför vet vi väldigt lite om vad som verklig händer efter att USA fällt sina bombmattor. Och om detta brutala slag mot det fria ordet har det varit väldigt tyst.

Vi vill som jag sa tidigare att terrorismen skall bekämpas.
Så grip gärna Bin Laden och ställ honom inför rätta och visa upp bevis i en oberoende rättegång.

Men vi anser också att all terrorism och dödande av oskyldiga människor skall  straffas lika oavsett vem som utför det.
Därför är det också hög tid att ingripa mot de skyldiga till morden på tusentals Palestinier de senaste åren.
Mot dem som gav order att bomba civila i Sudan när USA förstörde en läkemedelsfabrik och dödade tusentals människor.
Mot dem som dödade miljoner Vietnameser med splitterbomber och napalm.
Mot dem som iscensatte och gav order om militärkuppen i Chile där tusentals människor offrades för USA:s intressen.  Och så vidare....
Ja, listan kan göras lång över dem som fallit offer för USA:s terrorbombningar och militära insatser under åren.

Nu fortsätter bomberna  att falla över det redan sönderbombade Afghanistan.  I går bombade man en Moské. En annan dag ett sjukhus, en marknad, en dammanläggning. Varje dag får oskyldiga människor sätta livet till. Men allt får vi inte veta, det ser den Amerikanska censuren till.
 Nu har ETT kriminellt gäng  avlösts av ett annat i Afghanistan.
Då kan det vara på sin plats att påminna alla som jublar över USA:s bombningar av civila att  CIA på 80-talet hjälpte till att träna och beväpna talibanerna i Afghanistan.
Då stod de på samma sida, USA och bin Laden.  Under flera år pumpade CIA och Saudiarabiens spiontjänst in vapen för miljoner dollar via Pakistan till mujahedin och de teologistudenter som nu är talibaner.
Därför borde inte vara svårt för USA att hitta bin Ladens konton. De finns väl i CIA:s löneregister.

Man måste nog konstatera att USA har en märklig förmåga att hamna i dåligt sällskap. Men så blir det lätt om man tror att man kan köpa sig vänskap. Eller när man tror att man får respekt av att hota och misshandla.

Det som händer i världen just nu är farligt och det är viktigt att världsopinionen fortsätter att protestera, ifrågasätta och skapa debatt.
Det är viktigt att opinionen växer och det är viktigt att vi står här idag.
Alltför många väljer att blunda.
Alltför många väljer att agera medlöpare till krigshetsarna och sedan urskulda sig att man ingenting visste när facit av krigets offer kommer fram. Så har skett i alltför många fall.
Så fortsätt att stå för era åsikter. Fortsätt att misstro krigshetsarna.
Fortsätt att stå upp för fred solidaritet och humanism.

Tillbaka till KPML(r)