Nedanstående debattartikel handlar om bostadspolitiken i  Lysekil. Den är skriven inför fullmäktigemötet 15/2 av Yngve Berlin fullmäktigeledamot KPML(r). (publicerad i LP 12/2-01)
 
 

Bostadspolitisk krumbukt 1!

De ansvariga bakom förslaget att riva två blott  25 år gamla bostadshus på Fridhem, försöker få det att låta som den naturligaste sak i världen.

Man skall "öppna upp" och "förbättra boendemiljön". Och "att på detta sätt förändra stora bostadsområden byggda på 60-70 talet har visat sig lyckosamma i många andra kommuner i landet", skriver man.

Skitprat!

Att jämna två hus med samanlagt 51 lägenheter med marken är naturligtvis skandal!

Felet ligger inte i husen, mer än att man med uselt underhåll jobbat sig fram till ett renoveringsbehov som används som argument för att få riva husen.

Felet ligger i bostadspolitiken! Vi vet att folk blir mer och mer trångbodda (vågar man skriva vanligt folk?) Ungdomar bor hemma allt längre och förhindras att mogna socialt bland annat på grund av att man saknar arbete inkomst och bostad.

Det finns behov, kort och gott, det vet alla!

Men bostaden som en social rättighet har tonats ned till förmån för bostadsbehovet som handelsvara.

Det är upp och ned vända världen, att åtgärda ett överskott på lägenheter som beror på brist på köpkraft, genom att riva och slå sönder mångmiljonvärde.

Det enda vettiga (men sådan är inte kapitalismen) vore att sänka priset på boendet överlag så folk bodde bättre och mådde bättre.

Men med de totala marknadshyressättningarna i siktet är "eliminerandet" av bostadsmöjligheter (krossandet av hyreshus) ett bra sätt för privata fastighetsägare och bostadsbolag att pressa upp hyrorna. Tillgång och efterfrågan, ni vet.

Bostadspolitisk krumbukt 2!

Något förvånad, noterade vi Stig Nilssons utspel om att agera mot den allt mer tilltagande spekulation med attraktiva hus och tomter.

Jo visst det är jättebra! Det är inte de. Men förbara några månader sedan när vi diskuterade översiktsplanen för bostadspolitiken i fullmäktige var detta fullständigtomöjligt.

KPMLr.s förslag att skriva in boplikt och vitesförläggande vid spekulations-försäljningar i kommunens översiktsplan,mötte kraftigt motstånd från de övriga i fullmäktige.Det stod 2 mot 39 skulle man kunna säga.

Men nu plötsligt är det möjligt. Bra! Men skaver inte den politiska prestigen?

Skall bli intressant att se om Moderaterna går med på att"inskränka den individuella friheten" genom att godkänna vites-förslaget.

Moderaten Mats Karlsson gick mer eller mindre i taket när KPMLr föreslog åtgärder av den här typen. Det är nämligen så att den individuella friheten att några få köper hus för fantasisummor som mörklägger hela samhällen är helt i Moderaternas smak.

Eller som de står i översiktsplanen "Omvandlingen av helårshus till fritidshus medför att många helårshus i attraktivalägen försvinner ur bostadsbeståndet och måste ersättasmed nya". Detta att de många individerna, kollektivet, kommunen försöker försvara sig mot enskildas egenintresse som ödelägger, tolererar inte Moderaterna.

Nog med ödeläggelse i den fria marknaden och den individuella frihetens namn.

Nu får vi börja återuppbygga samhället istället för att riva och mörklägga det.

Yngve Berlin. KPMLr Tillbaka till KPML(r)