Följande insändare/debattartikel är skickad till lokal media i Lysekilsregionen.

Bryt med terrorist-staten Israel!

Det är med bestörtning vi i dagarna tvingas åse hur staten Israel terroriserar det palestinska folket.
Inte nog med att man ockuperar deras land och fängslar deras ledare.
Gång på gång bryter Israel mot internationella lagar och konventioner.
Terrorn mot Gaza, Västbanken och Libanon måste därför kraftfullt fördömas.
Tiden rinner iväg och situationen för Libaneser och Palestinier som drabbas av Israels statsterrorism blir mer och mer ohållbar.
För det är statsterrorism av värsta slag när Israel förstör tusentals Palestinska hem.
Vi anser att det är statsterrorism att bomba Gazas enda elverk för att därigenom slå ut el, vatten och avlopp för Gazas en miljon invånare mitt under sommarperiodens 35-40-gradiga hetta. Eller att blockera all införsel av mat, medicin och förnödenheter. Eller att slå sönder grannlandet Libanons infrastruktur och beröva fattiga människor deras hem.
Allt tal om att bekämpa terrorism är bara tomma ord om man låter Israel fortsätta sina attacker utan att Sveriges regering och världssamfundet gör allt för att stoppa förödelsen.

EU är Israels viktigaste handelspartner. Israel har idag ett mycket förmånligt handelsavtal med EU. Handelsavtalet är inte ovillkorat. Det ställer bland annat krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras. Ett krav som Israel har kränkt med råge.

 Genom att ställa krav på Israel kan det internationella samfundet få Israel att upphöra med övergreppen.

Därför måste Sveriges Regering:

Skyndsamt verka för att EU:s frihandelsavtal med Israel upphävs.

Kraftfullt fördöma Israels agerande.

Kräva att Israel måste följa folkrätten och ovillkorligen frige alla kidnappade palestinska politiker och civila.

Omedelbart stoppar allt samarbete med Israel.

Bryta terrorstämpeln och erkänna Hamas-regeringens legitimitet.

Alla andra uppmanar vi att bojkotta Israel och att ge allt stöd till det palestinska folket.

Kommunistiska Partiet i Lysekil
Ordf. Stig Berlin

Tillbaka till startsidan