Reservation mot budgeten antagen av Lysekis kommunfullmäktige.

BUDGETMÅL, BUDGET 2006 SAMT PLAN 2007 -2008

En borglig kommunpolitiker uttryckte ganska väl det politiska läget på budgetmötet i torsdags.
”Av åtta närvarande partier är sju i stort sett överens om varje siffra i budgeten för 2006, det är bara ett parti på en annan front”.
Han har så rätt. Trots att ytterligare en nedskärningsbudget i raden de senaste åren skulle debatteras och klubbas var det bara ett parti som opponerade sig.

Spekulationsekonomi, giriga direktörer med pensions och bonusprogram i miljardklassen, skattebefrielse för de rika och en ökad privat lyxkonsumtion är den bild som grinar folket i ansiktet när de skall försöka få ihop sin vardagsekonomi.
Som om klassorättvisorna och det ekonomiska läget i landet i övrigt inte skulle ha med det ekonomiska läget i kommunen att göra kör man vidare under den käcka parollen att ”göra det bästa av situationen”.

Kommunerna har blivit viktiga redskap i denna orättfärdiga omfördelning av landets resurser.
Eftersom företag, höginkomsttagare och förmögna människor allt mer skattebefrias,
utarmas den offentliga ekonomin i motsvarande grad.
Staten, (regering och riksdag) ”löser” detta genom att överföra allt mer ansvar för den offentliga servicen på kommunerna.
Genom att inte överföra ekonomiska medel i samma grad så att kommunerna kan finansiera denna verksamhet underminerar staten den kommunala ekonomin.
Den ofta höga kommunalskatten räcker inte på långa vägar till det medborgarna tidigare fått för sin skatt.
Bibehållen hög skatt, nya avgifter och minskad service blir resultatet.
Kommunpolitikerna blir på detta sätt verkställare av en EU inspirerad politik där offentliga sektorn slaktas och där den privata köpkraften avgör om du kan få del av vad som tidigare var självklara sociala rättigheter.

När kommunen 1991 tog över huvudmannaskapet för hela äldrevården den sk ÄDEL reformen var den paketerad  i vackra fraser om human äldrevård och värdig vård i hemmet, men den var underfinansierad från första början.
De vackra fraserna har ”glömts bort” och nu skall verksamheten ”effektiviseras”.
Budgeten för 2006 med inbakade ”åtgärdsplaner” och konsulters dyra råd tror vi kommer att drabba både personal och äldre inom vården.
Stämpelklockor, tidsstudier och fler ”aktörer” skall göra hemvården billigare.
Hemtjänsten skall krympas till stämpelklocksnabba besök, någon annan ”aktör” tar hand om grovstädningen, ytterligare någon sköter inköpen, mat levereras veckovis, etc.
Det är bland annat denna bistra verklighet den väl inlindade budgeten kommer att innebära.

Vi tycker det är oerhört viktigt med en seriös och god ekonomisk hushållning där medborgarnas pengar förvaltas väl och där varje krona och mänsklig resurs kommer till nytta.
Men vi vägrar böja oss för ett så kallat lagstadgat krav att anpassa den kommunala servicen till minskade ekonomiska resurser (budgetbalanskravet) och vidare befordra försämringarna till ”tredje man”.
Det tycker vi är fegt.
Därför reserverar vi oss mot budgeten för 2006.

                                                    För Kommunistiska Partiet  Yngve Berlin.
Tilbaka till startsidan