Profit på vanvård som affärsidé
Medan Lysekils kommunfullmäktige ”tvingas” besluta om drastiska nedskärningar inom vård, skola och fritidsverksamhet för ungdomar, med motiveringen att det saknas pengar i samhället, så exporterar Carema och andra privata vårdföretag miljarder av skattemedel till skattesmitarparadis, med regeringens goda minne.

Profit och vanvård som affärsidé är en ganska talande bild av den samhällsutveckling vi har att hantera.

Medan Lysekils kommunfullmäktige beslutar om minskade ekonomiska ramar för nämnder och styrelser, bedriver regeringen en politik som gynnar de redan rika, ökar klyftorna och skapar dagligen miljonärer, miljardärer och fattigdom, inte minst barnfattigdom. En politik vars effekter allt mer administreras på kommunal nivå där minskade inkomster och ökade behov innebär en omöjlig ekvation för humanister och socialister.

Sänkt skatt för de redan rika och minskade medel till offentlig sektor är en medveten politik från regeringen för att tvinga fram just privatiseringar och utförsäljning i landets kommuner.

Redan 22 juni när budgetramarna för 2012 beslutades hävdade Kommunistiska Partiet att en budget vars ramar är mer än 20 miljoner mindre än innevarande års budget kommer att få allvarliga konsekvenser för verksamheten. Inkomsterna minskar medan behoven och statens pålagor på kommunen ökar.

Den lokala politiken är långt ifrån oskyldig till kommunens usla ekonomiska läge.    Därför krävde vi också ett stopp för kommunens satsningar i Norra Hamnstranden som tycks gå på löpande räkning till entreprenörerna och kostat skattebetalarna åtta siffriga belopp.  Vi vet att de 30 40 tals miljoner (minst) som är nedplöjda i Norra hamnen och strandpromenad projektet inte går att återvinna för att rädda framtidsverksamhet inom skola vård omsorg och fritid.  Men att betala den skedda ”skadan” med ytterligare utförsäljning och nedmontering av kommunal service är fel väg.   Därför vädjade vi till den lokala solidariteten att stoppa nedskärningarna genom att förstärka ekonomin med en höjning av skatten med 50 öre. Nu valde en stor majoritet i fullmäktige att istället besluta om en budget där kommunen både på kort och lång sikt blir fattigare och där kommande år kommer att präglas av ökade kostnader för den enskilde och fortsatt utförsäljning av kommunal egendom.

Vi förlorade omröstningen, men mest förlorade nuvarande och kommande medborgare på majoritetens beslut.    Vi reserverade oss därför mot fullmäktiges beslut om budget för 2012.        

Kommunistiska Partiet Yngve Berlin 4/12 -11

Tillbaka till startsidan