Nedanstående debattartikel är skriven inför budgetmötet i Lysekils kommunfullmäktige och publicerades i Lysekilsposten 27/11-06.

Kliar du mej så kliar jag dej.

Så verkar då Lysekils egen dokusåpa,”vem vill bli kommunalråd” vara avslutad.
Förstapriset, ett fyraårskontrakt som kommunalråd gick till folkpartiets Roland Karlsson.
Men finalen blev lite avslagen, den nu korade vinnaren hade nämligen (förmodligen i samförstånd med den andre aspiranten)  kuppartat lagt ett förslag på sista KS mötet, om ytterligare ett kommunalråd.
Köp en betala för två var vår förvalsanalys som nu med kuslig träffsäkerhet bekräftas.
Och vi behöver inte tveka över de politiska effekterna. Kliar du mej, kliar jag dej – syndromet kommer att förstärkas, den kommande mandatperioden.
Men visst är det märkligt vad lätt man kan få fram pengar till vissa saker.
När ”goda” råd är dyra så finns det tydligen pengar.
Visserligen skall en omorganisering delfinansiera dokusåpans andrapris.
Utan att blinka slår man ihop två nämnder till en och demokratiaspekten väger lätt i samanhanget.
Lysekil har erfarenhet av tidigare nämndsammanslagningar, Kultur/Fritid var förra offret.
Uttrycket –ingen nämnd ingen glömd, passar inte på den här sortens förändringar,
för här kommer säkerligen åtskilliga frågor att bli ”glömda”.
Kultur och Fritids sakfrågor har bleknat och nästa nedprioritering kan komma att drabba miljöfrågorna.

Vi kommer naturligtvis att rösta mot dessa förslag på budgetmötet till torsdag.
För vi vill satsa på verksamheten och personalen i stort i kommunen, istället för på fler chefer och kommunalråd.
Vi vill också att kommunen agerar tydligare i miljöfrågorna kring Preemraff med fokus på kolvätefrågan som vi belyser i vår miljömotion.
Och inte minst, så vi vill att kommunen tänker långsiktigt och tar tag i frågan om mötesplatser för ungdomarna, för att motverka negativ gängbildning bland annat.
En högaktuell fråga för ungdom och föräldrar i Brastad som nu efter branden står helt utan ungdomsgård.
Utan att sätta det i motsättning till en återuppbyggnad av lokalerna vid Brastad idrottshall, vill vi att man utreder möjligheterna att ordna ett aktivitetshus för Brastads ungdomar.
Det behövs sysselsättning för skilda åldrar och bredare möjlighet till vettig samvaro.
Vi vill att kommunen stryker Kyrkskolan från sin försäljningslista under rubriken ”Reavinster, försäljning av fastigheter” i budgetförslaget.
Det talas mycket om ”integration” och för oss är detta inte bara en fråga om människor från andra länder och kulturer som behöver komma in i det svenska samhället.
Det gäller även och i allra högsta grad många av de ungdomar som är födda och uppväxta här.
Utanförskapet är en tickande bomb oavsett vilken grupp den än drabbar.
Det utanförskap som arbetslöshet skapar kommer med all säkerhet att drabba allt fler med ”alliansens” ”arbetsmarknadspolitik.
Vi kommer även i denna budget att föreslå att kommunen kräver av statsmakten att få resurser till riktiga jobb inom den offentliga sektorn.
Vi vet ju var behoven finns!
Risken är överhängande att ”alliansens” arbetsmarknadspolitik leder till kommunalt socialbidragsberoende istället för till arbete för många människor.
Vi är rädda att vi är de enda partiet i kommunen som kommer att gå i opposition mot regeringens ekonomiska politik.
Vi anar att det bara är vi som kommer att vägra att vara med och verkställa regeringens  högerpolitik på det kommunala planet.
Men fullmäktigemötet får naturligtvis ge svar på detta.
Även om Kommunstyrelsen verkar komma att bestå av 6 – 5 till de traditionella borgarna så är ju den folkvalda fullmäktigeförsamlingen 21 – 20 till de röd/gröna  
Om man ser det med väljarnas ögon.
Det är dags att bekänna ”färg”.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet Lysekil

Tillbaka till kommunistiska partiet