Kommunistiska Partiets yrkande i budgetdebatten i Lysekils fullmäktige 30/11 -06

Vi yrkade

Att kommunen av regeringen kräver att den centralt beslutade LSS också blir (centralt) nationellt finansierad. Det vill säga att ”humana reformer också måste finansieras humant och rättvist”

Att kommunfullmäktige för att motverka drogmissbruk, håglöshet, utanförskap och negativ gängbildning bland ungdom ger resurser till att öka öppethållandet på kommunens fritidsgårdar.

Att kommunfullmäktige ger socialnämnden ökade resurser för att förstärka ”fältarbetet” bland ungdomarna.

Att kommunen stryker fastigheten ”Kyrkskolan” i Brastad från sin försäljningslista under rubriken ”Reavinster, försäljning av fastigheter” i budgetförslaget.

Att kommunen, utan att sätta en återuppbyggnad av de nedbrunna lokalerna vid idrottshallen i motsättning, utreder möjligheten att göra Kyrkskolan till ett aktivitetshus för ungdomen i Brastad.

Att kommunfullmäktige för att bekämpa ohälsa och långtidssjukskrivningar bland personalen ger socialnämnden resurser att inventera och täcka behoven av personalförstärkningar och förbättrad arbetsmiljö.

Att kommunfullmäktige beslutar att de faktiska behoven av kommunal service och personalförstärkning ger nämnderna rätt att kräva tilläggsanslag för att täcka dessa behov.Samt att kommunen för dessa samhällsviktiga och i verklig mening jobbskapande insatser av regering och riksdag begär ökade anslag

Samtliga att-satser avslogs av fullmäktigemajoriteten.

Tillbaka till startsidan