Kommunistiska Partiets reservation från fullmäktiges budgetmöte 27/10 -09

Valårets budget i Lysekil, ett smaklöst politiskt spel.

Kommunistiska Partiet har aldrig accepterat att den kommunala budgetens förutsättningar behandlas skiljt från samhällsekonomin i övrigt.
Kommunala tjänstemän och icke politiskt tillsatta revisorer må göra det för att inte begå tjänstefel. 
Men lokala politiker skall aldrig kunna gömma sig bakom politiskt beslut tagna av de egna partierna på riksnivå.
När finansminister Borg presenterade regeringens budget för valåret 2010 klädde han den i starka ord som, ”säkra”, ”rädda”, ”värna” och ”skydda” välfärden.
Smaklöst och falskt med tanke på att nedskärningarna i kommunerna fortsätter bakom den spetsgardin regeringen hängt upp i form av lite extra tillfälliga pengar till kommunerna.

Regeringens sju extra miljarder till kommunerna, är bara plåster på såren efter en långvarig holmgång som snarare motiverat en vistelse på en kommunakut än en ”omplåstring”.
För Lysekils del innebär regeringens val-extra-anslag ca elva nya miljoner i kassan.
Räknar man vårbudgetens tillskott blir det ca 18 miljoner.
Men man skall då veta att exempelvis socialnämnden fått sina anslagsbehov för 2010 nedprutade med över 20 miljoner kronor i och med ”Rambudgetbeslut juni -09”
Inte nog med att regeringens ”plåster” bara räcker till en bråkdel av kommunens akuta behov, extraanslagen är just extraanslag och levereras bara när det är valår.

När Kommunistiska Partiet på förra årets budgetmöte föreslog, och fick majoritet i fullmäktige, för att staten skulle krävas på full finansiering av de kommunala rättighetslagar dom stiftat (bl.a. LSS) då himlade Karlsson och Company med ögonen och hävdade att det var ett orealistiskt krav.
Det är närmast komiskt att kunna konstatera att i alla fall en del av dessa pengar som ”inte fanns” när fullmäktigemajoriteten krävde rättvis finansiering, tydligen fanns när regeringens valstrateger lade upp strategin för att få sitta kvar vid köttgrytorna.

Jo självklart finns det pengarna som kommunen och den offentliga sektorn skulle behöva och rättmätigt borde ha.
Men regeringens prioritering talar för sig själv. Man har dränerat finanserna med 110 miljarder kronor under mandatperioden genom att sänka skatten (för fram för allt höginkomsttagare).  Fyrtiotvå miljarder 2007, elva miljarder 2008, fyrtiosju miljarder 2009 och nu aviserar man en sänkning på ytterligare tio miljarder 2010.
Mycket av dessa skattebefrielser har gått till spekulation och inte till konsumtion.
Hade pengarna använts till att värna offentlig sektor, vård, skola, omsorg hade detta skapat arbetstillfällen och använts till vettig konsumtion och motverkat arbetslöshet och social utslagning.

Att underlåta att åtgärda problemen med permanent underbemanningen inom vård och omsorg och skylla på att det inte finns pengar är svek och politiskt bedrägeri.
Det är en politisk lögn från fega eller cyniska politiker enligt vår uppfattning.
Det finns minst hundratio miljarder skäl till att avfärda talet om att ”det saknas pengar”.

Regeringens valextrapengar till trots är det nedskärningar och försämringar som väntar ute i den kommunala verksamheten.
Vi reserverar oss mot budget för 2010 med dessa motiveringar och våra egna konkreta yrkanden.

Kommunistiska Partiet Lysekil

Yngve Berlin 
Tillbaka till startsidan