När Budgetramarna för 2014 skulle antas av Kommunfullmäktige var som vanligt alla utom vi i Kommunistiska Partiet överens om ramar som inte är anpassade till verkligheten.

Kommunistiska Partiets reservation mot förslag till preliminära ramar i budget 2014.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att KS majoriteten envist fortsätter att driva igenom förslag till budgetramar som inte har ett uns med den krassa verkligheten att göra.

För exakt ett år sedan, när beslut togs om den budget vi idag brottas med fanns inte tillstymmelse till konsekvensbeskrivning. Men den som ville och vågade se till verkligheten kunde ändå döma ut budgetramen som fullständigt otillräcklig. Men inför årets beslut i kommunstyrelsen har nämndernas verksamhetsansvariga levererat tydliga konsekvens och -riskanalyser om hur 2013 års underfinansierad budget drabbat medborgarna.

Trots detta! Beslutar fullmäktigemajoriteten att 2014 års budget skall baseras på 2013 års ram där det saknas 20-30 milj. Som om detta inte var ödeläggande nog föreslås ytterligare ”anpassningsbehov/sparbeting” på 9,5 milj. kr. Hur tänker man?

”Det är inte bra att staten tillför kommunerna mer ekonomiska resurser, det förhindrar nödvändig strukturomvandling” Detta Moderatideologiska konstaterande som fälldes av Staxäng i en budgetdebatt, gröper år efter år ur kommunernas ekonomier. Ju mer regeringen skattebefriar grupper som inte har behov av det, ju mer tvingas kommunerna skära ned sin verksamhet för de som har behov.

Denna orättfärdiga omfördelning tvingar oss att vädja till den lokala solidariteten och förstärka kommunens ekonomi med ökat skatteuttag. Det är sorgligt att behöva drabba medborgarna med denna pålaga. Men det effekter på kommunal verksamhet och service som de föreslagna budgetramarna leder till drabba ännu hårdare och orättvisare.

Kommunistiska Partiet blev när 2013 års budget klubbades, ensamt om att ha mod att föreslå en skattehöjning.  Därför yrkade Kommunistiska Partiet att  kommunfullmäktiges ledamöter  måste ta fasta på innebörden i de konsekvensbeskrivningar verksamhetsansvariga gjort och öppna för en dialogunder hösten för att få politisk majoritet för en nödvändig förstärkning av budgeten 2014. En kommunal skattehöjning som förstärker budgeten 20 - 30 mnkr är ett alternativ.

Vårt förslag att få en bred dialog i kommunfullmäktige om nödvändigheten av att förstärka totalbudgeten föll.

Istället beslutades att – totalramen skulle baseras på 2013 års budget minus 9,5 miljoner och att nämnderna inbördes skulle kriga inom denna otillräckliga budget-ram.

Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktige majoritetens beslut!

Yngve Berlin,          Kommunistiska Partiet                   Lysekil den 13 juni 2013 

tillbaka till startsidan