För övrigt kommer vi i KPML(r) att fortsätta bekämpa krigshets, utsugning och terrorism även från USA:s sida.

Nedanstående är ett svar på en så kallad debattartikel i Bohusläningen den 28/9 av en skribenten som ofta slår blint mot allt som är vänster om moderaterna. En man som verkar ha fri tillgång till debattsidan.
Denna gång skriver Bengt Nordlund att vi inom "den revolutionära vänstern" skulle anse terrorismen som en klassisk metod att nå de politiska målen. Han menade att vi anser att terrordåden är ett rättmätigt straff  för USA.  "Men kanske har terroristerna medvetet försökt provocera USA i hopp om ett nytt misslyckat vietnamkrig i arabvärlden för att ge vänstern ännu en propagandavinst. Allt skulle gynna socialismen och den arabiska terrorismen." Han avslutar med att han för övrigt anser att socialismens brott bör utredas.  Dessa grova vantolkningar föranledde KPML(r) att skriva ett svar som efter två veckor ej publicerats.
Efter svaret till Bengt Nordlund följer ett brev till debattredaktionen på Bohusläningen.

 Svar på ett inlägg där det mesta blev fel.

I Bengt Nordlunds debattartikel den 28/9 blir det mesta fel. (I och för sig inte så ovanligt)
För det första har inte jag läst om någon i Sverige som försvarat bombdåden i USA. Tvärtom har både vi i KPML(r) och andra organisationer på vänsterkanten kraftfullt fördömt dessa terrorattacker. Självklart eftersom vi alltid tagit avstånd från terrorism i vilken form den än visar sig. Så även där har Nordlund fel.
Vi anser heller inte att USA skall finna sig i terrorn, självklart skall de skyldiga gripas och ställas inför en objektiv domstol.

Men man måste också ha klart för sig att det var ett terrordåd och ingen krigshandling som Bush och numera hela västvärldens ledare vill ha det till.
Men med Bush-administrationens krigsförklaring mot alla som inte stödjer USA:s vedergällningsaktioner mot dem som anses skyldiga så har vi hamnat i ett för världen verkligt farligt läge.
Vi i KPML(r) anser det vara fullkomligt oförsvarligt att USA skall tillåtas bomba och mörda oskyldiga människor i fattiga länder med EU och FN-mandat.
Vi och många fattiga i världen vet alltför väl vad det innebär när USA vill skipa rättvisa. Det slutar alltid med ond bråd död.
Så även denna gång när USA under några dagars feg bombning av civila bostäder lyckats döda hundratals fattiga människor och gjort ännu fler bostadslösa inför den kommande vintern. Detta mot människor som inte på något sätt kan anses skyldiga till terrordåden i USA.
Vi anser självklart att all terrorism och dödande av oskyldiga människor skall  straffas lika oavsett vem som utför det.
Därför är det också hög tid att ingripa mot de skyldiga till morden på tusentals Palestinier de senaste åren.
Mot dem som gav order att bomba civila i Sudan när USA förstörde en läkemedelsfabrik och dödade tusentals människor.
Mot dem som dödade miljoner Vietnameser med splitterbomber och napalm.
Mot dem som iscensatte och gav order om militärkuppen i Chile där tusentals människor offrades för USA:s intressen.
Mot dem som är skyldiga till att femtusen barn dör varje månad i Irak på grund av barbariska sanktioner som följde på Gulfkriget.
Ja, listan kan göras lång över dem som fallit offer för USA:s terrorbombningar och militära insatser under åren.

Att vänstern skulle ha något att vinna på terrordåden är väl ganska långsökt. Det har ju tvärtom bäddat för en starkare militarisering och större repressalier mot oliktänkande. Inget drömläge precis för oss som inte dansar efter Bush pipa när han säger att "De som inte är med oss är med terroristerna".
Att blanda ihop oss med religiösa fundamentalister som vill vrida klockan tillbaka till medeltiden är också det ett stort tankefel.
Ingen har ju tagit på sig skulden till attentatet men om det skulle vara Osama bin Ladin som ligger bakom. Då får vi inte glömma bort att CIA på 80-talet hjälpte till att träna och beväpna talibanerna i Afghanistan.
Då stod de på samma sida, USA och bin Ladin - förenade i kampen mot kommunisterna. Man får vara försiktig så man inte hamnar i dåligt sällskap.
Det är tack vare USA som Talibanerna fick makten.

Skulle även vilja kommentera ledaren den 29/9 som anser att Guillou inte bör kritisera USA eftersom landet har offrat så mycket i kampen för de demokratiska värderingarna. Offrat vadå kan man fråga sig.  Är det bomberna som fallit över fattiga människor?  Eller är det allt ekonomiskt och militärt stöd till militärdiktaturer runt i världen?

För övrigt kommer vi i KPML(r) att fortsätta bekämpa krigshets, utsugning och terrorism även från USA:s sida.

Stig Berlin ordförande i KPML(r) Lysekil
 

Till Debattredaktionen.13/10
För två veckor sedan, fredag 28/9 skrev Bengt Nordlund en fruktansvärt osaklig debattartikel i Bohusläningen.
Många var på oss att vi måste svara. Vilket vi också gjorde den 30/9.
Vi har inga anspråk på att abonnera på debattsidan som den reaktionäre skribenten Bengt Nordlund gör. Men vi tycker att det vore klädsamt om även er tidning  lever upp till det som ofta framhävs i ledarsidan om att vi lever i en demokrati där ALLA åsikter får framföras.
Eftersom lång tid har gått och våra värsta farhågor om vad USA:s "försvar" innebär för alla fattiga människor i Afghanistan besannats. Så vill vi att ni publicerar vårt svar som uppdaterats lite efter terrordåden mot Afghanistan.
Vi i KPML(r) är ju i högsta grad nämnt i artikeln eftersom vi tillhör den "revolutionära vänstern"
Om ni har några argument för att inte låta någon svara på Bengt Nordlunds osakligheter så kan ni väl höra av er

Stig Berlin KPML(r) Lysekil

Naturligtvis hörde man inte av sig. Men på vår hemsida kan den läsas.

Tillbaka till KPML(r)