Kommunistiska Partiet reserverar sig mot ny detaljplan för Boviks skola eftersom vi anser att den skall användas för allmänhetens bruk.

Reservation mot Planbesked Gamlestan 1:85 m.fl. -Boviks skola
På samma grunder som vi väckte frågan ”Om kommunens fastighetskapital, Boviks skola och Kyrkviks förskola” .på fullmäktigemötet 6 dagar tidigare yrkade vi på avslag på begäran om ny detaljplan för nämnda fastigheter i KS den 3 oktober 2012
Fastigheten Bovik är ett kommunalt kapital som måste utnyttjas för kommunal verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre kvartalsbokslut, men gör kommunen långsiktigt fattigare.
Vi accepterar inte att även Bovik skola används som avbetalningsmedel för det ekonomiska äventyret i Norra Hamnen.
Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra försäljning av fastigheten Boviks skola.

Lysekil den 3 oktober 2012                      Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

tillbaka till startsidan