LOKAL DOKUSÅPA LYSEKIL ”VEM VILL BLI KOMMUNALRÅD?”

Man kan tro att man hamnat i en av TV: s alla dokusåpor eller tävlingsprogram.
Den lokala dokusåpan, ”Vem vill blir kommunalråd?”.
Dagligen är det utspel i media från ”block” och så kallade vågmästare.
Vi i Kommunistiska Partiet har till skillnad från övriga partier hela tiden efter det att valresultatet blev klart, stått fast vid vår analys och uppfattning.
Det vill säga att väljarnas vilja INTE kan tolkas som att det skall vara borglig majoritet i Lysekils politiska nämnder och styrelser.
Inte minst om man på goda grunder tror att många tidigare Vänsterpartiväljare lade sin röst på miljöpartiet, kan detta vara fallet.
Mätt med vänster-höger eller den röd/gröna måttstocken är en ren blå/höger majoritet i styrelser och nämnder ett svek mot väljarnas uppfattning och där har naturligtvis miljöpartiet ett stort ansvar.
Man skall inte förstora upp skillnaden partierna emellan, (det har präglats av nedskärningar i samförstånd långa tider) men som sagt med väljarnas förmodade önskan som utgångspunkt är det anmärkningsvärt att mp gör upp med Lysekilspartiet
I teknisk valsamverkan kan mp/lp få avgörande platser i nämnder och styrelser.

I kommunstyrelsen med 11 ledamöter kan det bli Rombrant som ”vågmästare” och då blir det extra mörkt och blått.
Eller kanske som ”avgörande” röst i socialnämnden, då blir det en rysare med tanke på hur Rombrant åtskilliga gånger ”läxat upp” Socialnämnden för att man inte gjort ”rejälare” nedskärningar.
Hur som helst så tror inte vi att flertalet mp-väljare förväntats bidra till en Lysekilspartist i minst varannan nämnd.
Vi står som sagt fast vid vår tidigare uppfattning att det är ett taktikspel som ställer väljarnas vilja på undantag.
Som kommunens fjärde största parti med ganska god marginal till mp, kd, lp och cp, hävdar vi fortfarande att vi bör ha plats i nämnder och styrelser.

Vi accepterar naturligtvis valets resultat också i övrigt.
Därför kommer vi på kommunfullmäktigemötet den 2 november att rösta för en logisk fördelning av platserna i kommunfullmäktige- presidiet. Det vill säga största partiet (s) som ordförande, och folkpartiet som vice ordförande etc.
Och vi kommer att kräva plats i nämnder och styrelser när dessa skall väljas den 14 december.
Gärna teknisk valsamverkan i linje med vänster och arbetarväljarnas önskemål men inte ryggradslöst köpslående för poster och positioner.

Lysekil 26/10 -06

Tillbaka till kommunistiska partiet