När fullmäktigeledamöterna i Lysekil av kommunalrådet och kommunchefen blev kallad till "utbildning" av politiker så valde Kommunistiska Partiet att med ett öppet brev meddela att vi inte kommer att närvara.

Öppet brev till kommunalråd och kommunchef I Lysekil.

Skulle naturligtvis i all korthet bara kunnat meddela att vi inte kommer att närvara på er ”utbildning” den 30 mars 2009.
Men vi vill också förklara vår uppfattning vad gäller behovet av ”utbildning” av politiker.
Undertecknad (Yngve Berlin) var närvarande på det mycket märkliga möte ni anordnat i kommunfullmäktigesalen den 13 februari och kan bara konstatera att det var totalt bortkastad tid.
Att vissa politiker och även tjänstemän och bolagsdirektörer inte har vanligt folkvett och i och med denna brist skapar otrevnad och till och med psykisk ohälsa hos personal har väl inte med kompetensen hos just politiker och politiker i allmänhet att göra.
Att ”bristerna i den psykosociala arbetsmiljön” bara beskrivs som ett politikerproblem är också lite märkligt.
Att mötet den 13 februari bara fokuserade på chefer, mellanchefer och stadshus tjänstemäns problem med politiker är tidstypiskt enligt vår mening.
När exempelvis socialnämnden får 20 miljoner mindre till sin verksamhet än man äskat kan konsekvenserna bara bli otillräcklighet i verksamheten till vånda för allt fler ”utförare och brukare”.
Vill politikerna skydda sig mot effekterna av sina politiska beslut (på lokal och nationell nivå) så måste man i sin tur skydda de tjänstemän som skall verkställa ”otillräckligheten”
Det finns otaliga exempel från den kommunala gräsrotsnivån där mellanchefer i form av skyddande krockkuddar för politiker och chefstjänstemän verkställer politiska beslut och kommer i konflikt med personal på marknivå.
Men där personalen i våra ögon har rätt att reagera mot hur man blir hanterad.
Exempelvis hemtjänstpersonal som istället för motiverad personalförstärkning möts av dövöron och ”beordras” att göra det man rimligtvis borde ha fått förstärkning för att kunna utföra.
När vi läser i er ”kallelse” (inte inbjudan) till utbildningsdagen att Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson skall hålla inledning och avslutning av utbildningen, blir vi lite konfunderade.
Handlade det inte om att utbilda politiker för att komma tillrätta med den psykosociala ohälsan på olika nivåer i kommunen?
Gör inte bocken till trädgårdsmästare.
Är det på den nivån kunde ni lika gärna ha anlitat en ”lokal jurist” för att lösa problematiken. 
 
Vänliga hälsningar! 
 
 
Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren.  Kommunistiska Partiet Lysekilsavdelningen.

Lysekil den 17 mars 2009


Tillbaka till startsidan