Detta inlägg i den politiska debatten i Lysekil publicerades i Lysekilsposten 21/9 -09

Ensidigt gynnande av kapitalstarka
 
När merparten av bosättarna vid ”Lysekils nya framsida” packat ned badrocken, programmerat sina ”timrar” som skall tända och släcka ljusen i höstmörkret och åkt hem då meddelar utvecklingsenheten att ytterligare 4 miljoner kronor skall plöjas ned i rödmyra djupet mot Ålevik.
I och med denna satsning skall vi ”få” en 620 m lång strandpromenad konstaterar projektledaren glatt men glömmer att skicka med ett tack till vårdpersonal, övriga gräsrötter och i värsta fall patienter, elever och förskolebarn i kommunen som nu drabbas av ytterligare nedskärningsbeslut och på sätt ofrivilligt är med att finansierar det överdådiga bryggbygget.
 
Som ledamot i Lysekils kommunfullmäktige undrar jag, var och av vem har detta beslut tagits, det vill säga att bygga en överdådig brygga eller mangelus-veranda och strandpromenad för den enorma kostnaden av (minst) 30 miljoner kronor.
( Projektledarlön och administrationskostnader oräknade förmodar jag.)
I Kommunfullmäktige finns inga sådana beslut tagna.
 
Parallellt med denna oproportionella satsning av skattemedel på en enskild kommundel, där ”nyinflyttningen” därtill domineras av sommarboende tar politikerna beslut om ytterligare nedskärningar av verksamhet i vård, skola och omsorg.
Inte heller dessa beslut har behandlats i det folkvalda kommunfullmäktige.
Fullmäktige har på sin höjd tagit ”besluten” i form av vidlyftiga ”målinriktningar” och ”visioner”, som sedan den svällande staben, den ”inre kretsen”, tolkat på sitt sätt och formulerat till förslag som allt som oftast ställer nämnder och styrelser inför fullbordat faktum.
Under denna korta regniga sensommarhöst har även de politiska besluten stått som spön i backen.
Men trots detta beslutade kommunens ledningsgrupp att kommunfullmäktiges augustimöte skulle ställas in för att ”det saknades politiska ärenden att behandla!”
Kommunledningen föredrar att besluten tas på lägre nivå för man vet att politikerna i nämnder och styrelser hukar och verkställer deras förslag med patent-förklaringen att det ”saknas pengar”.
Men vem har beslutat att det ”inte finns pengar” till vård skola och omsorg i kommunerna?
Det är en fråga lokala politiker som far fram som blindstyre med rödpennan borde ställa sig.
Jo naturligtvis de regeringar som allt sedan 90-talet allt mer vältrat över ansvaret för vård, skola och omsorgs på kommunerna, utan att ens finansiera den lagstadgade verksamheten.
Regeringar som tyckt/tycker att det varit viktigare att skapa ett skattefrälse och ökade klassklyftor, än att utveckla ett välfärdssamhälle.
Det är en bred och långvarig högerfront på nationell nivå som förorsakat det svarta hålet i den kommunala ekonomin.
Den lokala regimen bidrar dessutom med att förvärra läget med sanslösa prioriteringar med ödelägg av skattemedel och usla affärer där man säljer egendom billigt och hyr dyrt.
Det verkar bara handla om att rätt exploatör ställer krav och har önskemål så skiftar fastigheter ägare och nya hyreskontrakt upprättas.
Utan att för en sekund försvara landhövdingen på Gotlands affärer med strandskyddad mark och ensidigt gynnande av kapitalstarka.
Men skulle samma moraliska/politiska måttstock användas på ansvariga politiker och tjänstemän i Lysekil då skulle det glesna betydligt i kommunledningen.
Kanske ingen dum idé.
 
Kommunistiska Partiet
 
Yngve Berlin


Tillbaka till startsidan