När KS och sedan Kommunfullmäktige beslutade att upplösa de politiska nämnerna gjorde vi väldigt klart att våra platser i nämnderna inte stod till förfogande.
i nedanstående reservation slår vi hål på argumenten från den "nya aliansen".

Reservation Ärende 6.3 KS 14/8 -13  ”Entledigande  av ledamöten” etc.

Den som tror att det är högt i tak i den så kallade ”nya aliansen” S,M, mp,V och Skaftöpartiet har nog missuppfattat det mesta. Det är inte högt i tak, det är bottenlöst.


På Kommunstyrelsens möte 14 augusti 2013 drev nya alliansen igenom ett förslag att Kommunstyrelsen och avgörande nämnder skall upplösas och ”nya” ledarmöten skall väljas. För att göra en lång historia kort och tydlig, innebär detta med största sannolikhet att Kommunistiska Partiet förlorar sina platser. Vi kan inte se något annat syfte från S, V och company, för något annan skillnad i den politiska samansättningen kan det inte innebära.

Man rensar styrelser och nämnder på vänsteropposition. Folkpartiet och Centern har kvar sin representation, exempelvis 4 av 11 i KS och så bjussar M,S och mp 1-mandats partierna på KP:s platser. Det är politiskt rävspel när det är som sämst!

Kan man göra så, under pågående mandatperiod, bara upplösa nämnder och politiska konstellationer som är obekväma, undrar kanske vän av ordning.

Nej vare sig moraliskt eller juridiskt hävdar vi! M-S alliansen hävdar att man stödjer sig på en skrivning i kommunallagen kapitel 4,10 §.

”Enligt 4 kap. 10a§ punkt 1 i kommunallagen (KL) får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige. Syftet med punkt 1 är att underlätta majoritetsskiften under mandatperioden.” (tjänsteskrivelsen tillika Sv. Kommunförbundets kommentarer till 4 kap. 10a§ punkt 1.)

Redan idag har ”nya alliansen” denna majoritet i samtliga nämnder, utom vård och omsorgsnämnden. I exempelvis kommunstyrelsen sitter 3 socialdemokrater, 2 moderater och 1 miljöpartist!

3+2+1=6!  I en styrelse med 11 ledarmöten blir detta majoritet eftersom 11 - 6=5 och 5 är färre än 6! Eller?

Det paradoxala är att om inte ”nya alliansen” redan haft denna majoritet i KS hade man inte kunnat få majoritet för att föreslå kommunfullmäktige att upplösa bland annat KS. Är det något Kommunistiska Partiet missat i detta politiska rävspel så är det inte det matematiska majoritetsförhållandet.

Sex (6) av elva (11) platser i kommunstyrelsen är lika mycket majoritet som tjugoen (21) av fyrtioen (41) mandat i kommunfullmäktige!

Den tekniska valsamverkan kommunistiska partiet ingick med S V och mp verkar utan formell kontakt vara upplöst till förmån för samarbete med regeringspartiet moderaterna. Hur detta påverkar KP:s roll i nämnder och styrelser anar vi, men eftersom det inte är korrekt med nyval utan måste handla om fyllnadsval kan vi klargöra att våra platser inte står till förfogande. Vill S, V och mp eliminera all vänsteropposition vore det ärligare att deklarera detta klart och inte låta ett regerande högerparti skriva dagordningen.

Vi yrkade avslag och föreslog att kommunstyrelsen istället uppmanar M,S, mp, SP och V att om man vill byta ut ledarmöten i styrelser och nämnder får man förmå de oönskade att träda tillbaka och förrätta fyllnadsval. I annat fall får man leva med den majoritet man redan har.

Vi förlorade omröstningen och vi reserverar oss mot beslutet att upplösa KS och kommunfullmäktiges nämnder.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

Tillbaka till startsidan