Falsk matematik i skolfrågan

När ”skollokalfrågan” skulle avgöras på kommunfullmäktiges decembermöte fick det folkpartistiska kommunalrådet av någon anledning kalla fötter och förslog bordläggning.
Han fick med sig sin egen kartell plus socialdemokraterna på förslaget.
Så nu har samma underlag för beslut i frågan legat till sig ytterligare en månad och skall istället behandlas på januarimötet.

Vi tycker hanteringen av ”affären” är usel och fyllt av taktiskt dribbel med en dold agenda där målet hela tiden varit att förstärka ett privat fastighetsimperium.
”Någon” tycks ha lovat bort resten av de kommunalt ägda fastigheterna på Rinkenäs
till fastighetsherrarna i Skeppshavet AB.
Någon annan förklaring kan man inte finna till det faktum att Skeppshavet AB börjat projektera, bedöma sprängningsvolymer, besiktiga kommunala lokalers murtjocklek och anlitat rivningsfirmor.
Politiskt billigt, men kommunalekonomiskt svindyrt med ett klart demokratiskt underskott.
Med detta sätt att hantera en så angelägen fråga som förutsättningarna för våra ungdomars utbildning har den politiska kommunledningen försämrat möjligheterna till en optimal lösning ekonomiskt och pedagogiskt för Lysekils skolor.

Med det allvar frågan kräver menar vi att fullmäktige måste ta ställning till det som borde ha varit grunden för hela ärendet, ägandet, ett långsiktigt hållbart ägande, en helhetssyn och en kommunalägd skolbyggnad!
Vi kommer att kräva - Att all nybyggnation som behövs för att förnya eller ersätta nuvarande undervisningslokaler sker med ett helt och fullt kommunalt ägande.

Januarimötet blir det tredje fullmäktigemötet skollokalfrågan finns på dagordningen.
På fullmäktiges novembermöte presenterade fyra tjänstemän (länge och väl) en ”paketlösning” för de kommunala skolornas lokalfrågor.
Man gav intrycket att ingen sten kunde lyftas ur detta bygge, då rasade allt.
Idel pedagogiska och ekonomiska vinster skulle kommunen uppnå bara fullmäktige hade förstånd att svälja hela anrättningen.
På det pedagogiska planet finns säkert både plus och minusposter om man betraktar det med öppna sinnen.
Men på det ekonomiska planet är det uppenbart att man yxat till en glädjekalkyl för att komma till beslut.
Den matematik tekniska nämnden använt sig av är inte att rekommendera.
Att inte ha med förlorade hyresintäkter i kalkylen utan bara redovisa minskade utgifter upplever vi som oseriöst.
När vi ställde den frågan på novembermötet fick vi undvikande svar av ansvarig tjänsteman.
Det saknas också helhetssyn i lokalfrågan.
I Protokollet från Gymnasienämndens möte 22 november 2007 skriver man om utredningen. ”Med dessa åtgärder uppnås… ……samt utrymme för eventuellt fortsatt samlokalisering inom grundskolan”
”Samt utrymme för eventuellt fortsatt samlokalisering” är en märklig skrivning, för om beslut tas om att gymnasieskolan skall hyra in sig i Skeppshavets nybygge då har kommunen åtskilliga lokaler som antingen måste avyttras eller användas av resten av kommunens skolväsende, eller?
Den ”eventuellt fortsatta samlokalisering inom grundskolan” är inte eventuell den är definitiv!
Kommunen och dess grundskola riskerar att sitta med Svarte Petter när spelet om en ny gymnasiebyggnad  är över. 
Inget nytt har tillkommit i underlaget för beslut förnär som på ett förslag till hyresavtal.
Med tanke på talet om det finurliga med att hyra istället för att äga, för att man då slipper kostnader för underhåll, talar texten i hyresavtalet för sig själv.
”Hyran exkluderar moms, index, värme, vatten, el, fastighetsskatt och underhåll”
Att t.o.m. fastighetsskatten exkluderats är väl nästan ett skämt.

Redan i vår interpellation i september skrev vi. ”Det är uppenbart att kommunledning och högre tjänstemän så till den grad bländas av storslagna planer från kapitalstarka intressenter att demokratiaspekten bleknat och försvunnit.”

Vi anade redan då att sikten var skymd för en avgörande del av den politiska ledningen i kommunen.
En ytterligare bekräftelse på detta är att inte ens Socialnämndens personal på Blåstället som är den huvudsakliga hyresgästen i den rivningshotade fastigheten blivit informerade.
Än mindre har man erbjudits alternativa lokaler om rivningen verkställs.
Att då påstå att ”all berörd personal är informerad” är väl att handskas väl nonchalant med sitt politiska uppdrag.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet Lysekil januari 2008

Tillbaka till startsidan