KPML(r) Positiv till färjförbindelse, MEN !

 Det är alltid trevligt med kommunikationer och förbindelser över hav och mellan folk och länder.

En färjeförbindelse mellan Lysekil och Larvik innebär säkert ett uppsving för handel hotell och vandrarhem, det är väl egentligen det enda som är riktigt säkert.

Men det skall också (om det nu blir en färjeförbindelse) bli väldigt trevligt att kunna ta sig till norska sörlandet utan att behöva köra otaliga mil med bil på en usel E-6:a.

Men varför lägger man färjeläget mitt i centrum, med alla trafikmiljöproblem det kommer att föra med sig, när det finns bättre alternativ bara några hundra meter bort?

Varför offrar man den nya strandpromenaden, fiskhamnen och den nyrenoverade fiskhallen, det som för bara ett halvår sedan var ett måste för att kommunen skulle få en riktigt turistprofil.

Hundratusentals (miljontals) kronor i "sjön", när åtskilliga verksamhetsområden i kommunen är i skriande behov av resurser.

Norrmännen vill ha det så?!  Man vill till död och pina ligga max 20 meter från centrumhandel inte 400-500 meter ?!?!

Nej det tror vi inte på. Vi tror snarare att det finns en politisk låsning i kommunstyrelsen i Lysekil.

Den politiska låsningen heter SUNEX !!!

Självklart vill varken Nilsson (s), Staxäng (m) eller Karlsson (fp) föra frågan om Sunextomten på tal eftersom man alla var eniga när man i princip skänkte bort den till K-svets ägare för ett antal år sedan och gjorde den till ett spekulationsobjekt.

Nu ligger den, för ett färjeläge synnerligen lämpliga tomten öde, med kommunens goda minne.

Eftersom det politiska minnet är kort vill jag färska upp det med följande rader:

I mars1993 lade Pilkintonkoncernen ner SUNEX-fabriken i Lysekil. Trots detta svek beslöt kommunfullmäktige i Lysekil den 19 augusti -93 att köpa den övergivna tomten för 8 miljoner kronor!

En krona hade varit ett rimligare pris med tanke på att Pilkinton uppenbart övergett tanken att använda tomten.

Men som sagt kommunen betalade 8 miljoner kr till Sunex fastighetsbolag Triplex AB. Men detta är ändå inte det mest anmärkningsvärda!

På samma kf-möte aviserades att tomten skulle säljas vidare till ägaren av företaget K-svets, för 4,5 miljoner kronor !!!

En försäljning som verkställdes vid mötet den 18 november -93, och som således kostade kommunen 3,5 miljoner kr och innebar att det lades en död hand över en stor, användbar och ganska central tomt i Lysekil.

Ännu mer anmärkningsvärt och politiskt naivt var att man avvisade KPMLr:s förslag till alternativ.

"Yngve Berlin (kpmlr): avslag på kommunstyrelsens förslag att sälja fastigheten för 4,5 miljoner kronor vilket innebär att kommunen föreslår K-Svets AB att hyra fastigheten och att hyran sätts så att den täcker räntekostnaderna på de 8 miljoner kronor kommunen betalade Triplex AB.

Om det föregående yrkandet inte bifalles av kommunfullmäktige yrkas att till köpekontraktet tillföres en punkt som garanterar kommunen återköpsrätt till samma pris som fastigheten försålts" (exakt citerat ur kf:s sammanträdesprotokoll 18/11 -93 § 100-93)

Att kommunledningen än en gång skulle göra tomtaffärer med K-svets ägare är naturligtvis inte att tänka på.

Förmodligen är detta just vad mannen som blåst en lättlurad fullmäktigeförsamling går och väntar på.

KPMLr förespråkar heller inte någon sådan affär. Däremot tycker vi att kommunledningen som bär huvudansvaret för 3,5-miljonerssvindeln skall försöka att få tomten konfiskerad.

Det har inte givit ett enda jobb och ägaren blockerar viktiga samhälleliga funktioner.

Men har Nilsson och kompani politiskt mod att ens väcka denna fråga hos högre myndighet?

Det vore bra om man hade det! Det hade sparat både trafikmiljö och strandpromenad.

Det är inte bra att politiska misstag tystas ned och får fortplanta sig, det är bättre att erkänna dem och försöka rätta till dem.

Yngve Berlin KPMLr Lysekil.
 

Tillbaka till KPML(r)