Kommunledningen i Lysekil har blivit fartblind
 
Den ”fria marknaden” rämnar i kapitalismens mönsterland USA och staten tvingas gå in med mångmiljardstöd till den värdelösa eliten, och folket får betala nota. 
Delstaten Sverige och dess medborgare kommer naturligtvis också att drabbas av profitsystemets kollaps.
Trots det världspolitiska krisscenariot fortsätter politiker och topptjänstemän i Lysekil med sitt systemskifte.
Man lär sig tydligen inget, man bara klampar på.
Åtskilliga miljoner av skattemedel har satsats på konsulter och utredningar med uppgift att bekräfta den officiella lögnen att all verksamhet blir bättre om det drivs av privat vinstintresse istället för med offentligt anställda människor.
Det flesta är förlorare i detta nyliberala hasardspel med människor och skattemedel.
Visst kan några högre tjänstemän få för sig att skåla i champagne inför bolagiseringsbesluten i hopp om att det skall ge just dessa människor bättre förutsättningar att göra karriär. ( VD löner i klass med LEVA AB o.s.v.)
Det är så fundamentalisterna säljer sina idéer, lite köttben till förvaltningsledningar och sedan minimal eller obefintlig information till folket på golvet.
Vad sägs om ”fastighetsutredningens” förslag om städorganisationen i kommunen.
Man skriver, ”ett alternativ är att man säljer ut verksamheten med personal till en extern entreprenör”. Städerskor till salu!
”Besparingar finns att göra genom direktiv om kvalitetsnivåer” Kort sagt: Sänkt ambitionsnivå! 
Konsulten Tom Hansson AB:s ekonomiska slutsats! ”Trolig besparingspotential inom lokalvården är ca 50 %”.
Hälften så noga eller dubbelt så fort eller hur är det tänkt?
Halverad ”lokalvård” är väl inget man skålar i champagne för.
Men det är inte bara fastighet och städerskorna som drabbas av politikerna och tjänstemännens framfart.
I en artikel i Bohusläningen nyligen säger kommunchefen att man sökt (villkorade) pengar från socialstyrelsen för att finslipa planerna på privatisering inom vården.
En redan hårt prövad vård och hemtjänstpersonal skall utsättas för ytterligare press och privatiseringsexperiment.
Vi kommer att få betydligt mindre för skattepengarna om vi skall leva i en ”köp och säljkommun” och mänskliga resurser kommer att förslösas med F-skattesedlar och privat vinstmaximering.
Bolagiseringsprojekten är också en viktig demokratifråga!
Bolagiseringens främsta syfte är att befria politikerna från ansvar för kommande nedskärningar.
Man lyfter bort besluten från kommunfullmäktige och gör det till en fråga för slutna bolagsmöten, fegt och finurligt.

Yngve Berlin   
Fullmäktigeledamot
i Lysekil för Kommunistiska Partiet.

Tillbaka till startsida