Följande inlägg har publicerats i Lysekilsposten 11/2 -09. Vi väntar fortfarande på svar från kommunalrådet som inte verkar vilja ta debatten.

Vad har Kommunalrådet Roland Karlsson lovat Per Mangelus?

Man kan undra vilka ord som ”växlats” mellan ”exploatören” PM och Roland Karlsson o Company de senaste åren.
Ja undra kan man, men att ”exploatören” uppfattat ”konversationen” som givna löfte att fritt få sätta klorna i bl.a. kommunens fastighet på Rinkenäs, är väl uppenbart.
Men eftersom det så vitt jag vet, inte finns svart på vitt, så nöjer jag mej med att dra mina egna (logiska) slutsatser.
Rinkenäs –fastigheten, (där jag själv jobbat i 17 år med social bageripraktik för bl.a. skoltrötta ungdomar) skall offras till varje pris.
Är inte övertygad om att ”exploatörens” första framstöt att få ta över kommunens fastighet Dona 1:38 (rinkenäsfastigheten), handlade om att bygga en gymnasieskola.
Jag är snarare övertygad om att skolplaceringen med tiden växt fram som en lämplig möjlighet att komma över den värdefulla fastigheten.
Låter det konspirativt?
Inte alls, det är ingen hemlighet att PM i många år velat åt fastigheten i fråga och då handlade det definitivt inte om någon skolbyggnad.
Men OM det trots allt vore så, så hade Karlsson o Company ”skräddarsytt” skolprojektet åt Mangelus, Skeppshavet AB, vilket var ett faktum ända tills kritiken fick det hela att gå upp i sömmarna.
Politiska oegentligheter helt klart.
I elfte timmen (kommunfullmäktigemötet 11/12 -07) drog man tillbaka halvbackarna och Skeppshavet AB:s förslag till hyreskontrakt, daterat 10/12 -07 som exkluderade ”moms, index, värme, vatten el, fastighetsskatt och underhåll”, bordlades.
Så nära var det att den förblindade tilltrons folk hamnat i uppenbara oegentligheter.

Bättre och ändamålsenligare skollokaler självklart, men lämpligast var och till vilket pris?

Nu till fakta kring kommunens fastighetsaffärer med fokus på Rinkenäsfastigheten.
Denna fastighet omfattar 1950 m2 verkstadslokaler och 1950 m2 kontor/undervisningslokaler det vill säga 3900 m2 kommunalägda lokaler.
Vissa av dessa lokaler är p.g.a. eftersatt underhåll självklart i behov av renovering.
Men som en passus kan jag upplysa om att Boviks konservfabrik och Skandiaverkens lokaler är betydligt äldre och kostsammare att renovera.
Nu i dagarna var det tänkt att socialnämnden skulle besluta om att utrymma en tredjedel av fastigheten genom att Blåstället i stället skulle hyra in sig hos, gissa vem.
Jo i Skandiaverkens gamla lokaler som numer ägs av Per Mangelus. Ritningarna är färdiga och det blir säkert fint, tänk vad man kan göra med gamla fabrikslokaler.
Bara pengarna hamnar i rätt ficka får det kosta, eller?
Flytten innebär att man får mindre lokalyta än den man har på Rinkenäs och mer än en halv miljon mer i årshyra.
Ponera att man istället för att flytta till dyrare lokaler, använde, låt säga en miljon (två års tänkt hyreshöjning) till att renovera Blåställets nuvarande lokaler.
Då hade man resterande år haft en halv miljon på årsbasis mer till sin verksamhet, eller?   
Hur resonerar politiker som är beredda att riva och rasera 3900 m2 kommunalägda lokaler för att ”överlåta” fastigheten och dess värde på privat/extern ägare och sedan hyra med ett 20 års hyresavtal?
Inte är det en ”långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling” man har för ögonen.
Till bilden hör också att kommunen köpt in Dona 1:31, den gamla fallfärdiga träbyggnaden norr om kommunens fastighet för 700.000 kr. som kommer att ingå i ”priset” för den som får skolprojektet.
Finner inte ord för dessa affärer men förnamnet stavas; Politiskt oansvarigt ekonomiskt lättsinne.

Det finns mer att säga om dessa affärer.
Det finns fler fakta.
Den som är intresserad eller som undrar hur jag skall rösta (om viktiga frågor kommer ända till kommunfullmäktige) kan ringa mej, jag tål det.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan