Nedanstående motion lämnades in av Kommunistiska Partiet i Lysekil

Motion angående ökad demokratisk kontroll av kommunens fastighetskapital.

 
Det är helt uppenbart att det behövs en bättre demokratisk kontroll av hur kommunen hanterar sitt fastighetskapital.
Eftersatt underhåll är bara en del av en systematisk misshushållning.
Åtskilliga miljoner kr av medborgarnas egendom i form av fastigheter har mer eller mindre sänkts bort av kommunledningen.
Formellt har kommunstyrelsen fått denna rätt genom ett fullmäktigebeslut om delegation att försälja kommunens fastigheter upp till en summa av 1 miljon kr.
Denna rätt formulerad i ”Kommunstyrelsens reglemente” § 8 har vi i Kommunistiska Partiet, senast på januarimötet 2007 försökt få fullmäktige att upphäva.
 
Nu återkommer vi med en motion i ärendet eftersom trycket på kommunens fastigheter har ökat markant medan KS omdöme tycks befinna sig på fortsatt låg nivå.
Risken för ännu fler usla fastighetsaffärer är uppenbar och förutom den demokratiska aspekten kan det inte vara förenligt med ”god ekonomisk hushållning” att låta KS fortsätta med dessa ”affärer”.
 
Listan på tvivelaktiga affärer som KS (med i stort sett samma besättning som idag) gjort under åren kan göras lång.
Men vi skall redogöra för ett typfall som fått oss att skriva denna motion.
 
Den 4 september 2002 beslöt Lysekil kommunstyrelse att sälja ”Fastigheten Lysekil Tuntorp 4:153” till företaget Skyltia för 160.000 kr.
I April 2006 är fastigheten åter till försäljning genom Svensk fastighetsförmedling.
Utgångsbud 2.700 000 kr.
I september 2007 kan man läsa i lagfarten att fastigheten Tuntorp 4:153 är såld för
3.200 000 kr (TRE MILJONER TVÅHUNDRATUSEN KRONOR)
 
Vi hoppas dessa siffror talar för sig själv och kan förmå kommunfullmäktige att inse att det är hög tid att låta kommunfullmäktige ta ett större ansvar för kommunens egendom och framtid.
 
Vi vill att kommunfullmäktige upphäver KS delegation att in blanco avyttra kommunala fastigheter.
Vi vill att kommunfullmäktige i högre grad blir den instansen som behandlar och beslutar hur kommunens egendom skall hanteras.

Tillbaka till startsidan