Nedanstående inlägg i "folkomröstningsdebatten" i Lysekil fanns att läsa i LP 25/2-09. Dagen innan en majoritet av fullmäktige röstade emot en omröstning.

Kommunistiska Partiets syn på Folkomröstning om gymnasieplaceringen.
 
Märkligt att ”alliansen” och de ”elva” socialdemokraterna i fullmäktige inte tycks vara beredda att genomföra en folkomröstning, om gymnasieskolans nya lokaler skall placeras i Rinkenäs eller inte.
Att ställa sig positiv till en folkomröstning handlar väl inte om man är för eller emot gymnasieskolans placering eller ägandeform?
Man borde väl snarare välkomna än att försöka avstyra den, eller vill man inte ha lokalbefolkningens syn på saken.
Det verkar skumt i sig.
 
Vi i Kommunistiska Partiet tycker självklart att det är bra och intressant om en folkomröstning kommer till stånd.
Vi tror däremot inte att ett nej skulle påverka fullmäktigemajoritetens märkliga beslut att riva sina egna fastigheter för att ”ge bort” dem och sedan hyra in sig hos privata/externa fastighetsägare.
Dessa politiska damer och herrar har vandrat allt för långt i den nyliberala mörka återvändsgränden för att kunna ändra kurs är jag rädd.
Att göra sig av med eget fastighetskapital och binda upp sig kring långvariga dyra hyresavtal är rena Ebberöds bank.
Vi tycker ägandefrågan är det allvarligaste i hela ”Rinkenäsaffären”.
Och i spåren av vad vi anser vara en felsatsning både vad gäller ägande och placering fortsätter gymnasieplanerna att kosta skattemedel.
Bara en sådan sak som socialnämndens beslut förra mötet att flytta Blåställets verksamheter från egna lokaler i Rinkenäs till betydligt mindre men tre gånger så dyra lokaler i Skandiaverkens gamla maskinverkstad är häpnadsväckande.
Ännu ett hyresavtal med Per Mangelus där det luktar ”ensidigt gynnande”.
 
Vi tycker hela gymnasieaffären är illa skött och skolans, inte minst högstadiets, behov av ändamålsenliga lokaler har kommit i skymundan.
Karlsson o Company har drabbats av en politisk låsning där business blivit viktigare än social service och utbildning och det beklagar vi.
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet


Tillbaka till startsida