Uttalande enhälligt antaget på fredsmöte på Kungstorget i Lysekil 23 maj 2015

SVERIGE MÅSTE STÅ UTANFÖR NATO

Enligt flera politiker kan Sveriges försvarsförmåga stärkas genom medlemskap i Nato.
Men de ser inte Natos karaktär av aggressiv stormakt, som gör varje internationell konflikt till en fråga om vem som är militärt starkast.
Om Nato bedömer att man kan gå till anfall utan risk för egna förluster gör man detta.
Fredliga lösningar förblir oprövade. Nato är världens starkaste militärmakt, (t ex 12 gånger starkare än Ryssland) och lösningen på konflikter blir militär, med många dödsoffer hos motståndaren, mest civila. Se på Serbien, Irak, Afghanistan och Libyen, vilka anfallits av Nato.
 Erfarenheterna av Natos strategi säger att Nato börjar med att ge sin syn på konflikten, utser en skyldig part och ställer ultimatum med tidsfrist. Slutligen startas anfallet som trappas upp tills motståndet är brutet.
 Det som medborgarna i Natoländerna och i partnerskapsländer som Sverige får veta via media är Natos version av varje konflikt. Medlemskap förpliktar oss att godta den versionen och solidariskt stödja de militära operationerna.
Allt detta stod Sverige förr helt utanför. Nu är vi indragna i Natos militärövningar, bl.a. i Norrbotten.
Just före valet ingick alliansen ett preliminärt värdlandsavtal med Nato, som efter svenska lagändringar skulle få rätt att från Sverige även anfalla tredje land.
Inget förbehåll finns mot att stationera kärnvapen här.
Det är bråttom att höja röster för att avstyra detta avtal och att fortsättningsvis kunna agera självständigt och verka för fredliga lösningar på konflikter.

Därför säger vi:
NATO ut ur Sverige!
Bevara neutraliteteten!