Reservation kommunfullmäktigebeslut att försälja tomträttsfastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480

Kommunistiska Partiet anser att kommunen skall upplåta strandnära och strategisk mark med tomträttsavtal.  D.v.s. inte sälja!

Men det tomträttsavtal som ”Gullmarsstrand” erbjöds 1987 och som i brist på saklig omförhandling (nu senast 2007) ligger på 15000 kr/år för ca: 7000 m2, kan inte vara baserat på vare sig bruksvärde eller marknadsvärde.    Tomträttsavtalet med Gullmarsstrand kan jämföras med kommunens senaste avtal ”avseende fastigheten Kronberget 1:209, Norra Hamnen”, (Skärgårdskrogen) som godkändes av kommunstyrelsen för två veckor sedan.

Tomträttsavtalet i Norra Hamnen i Lysekil gäller 300m2, och årsavgiften är 52 000 kr, baserad på ett uppskattat marknadsvärde om 1 400 000 kr. Vid en jämförelse med kommunens försäljning av Gullmarsstrand, 10609m2 för 3 250 000 kr (marknadsvärde?), är sifferfakta att marken på Skaftö bara är värd en femtondel, eller 6,4 % av värdet på arrendemarken i Norra Hamnen.

Det låga försäljningspriset 3 250 000 kr förklaras av kommunledningen med att det i gällande tomträttsavtal inte finns juridiska möjligheter att få ett högre pris.Vi köper inte argumentet att juridiken kring tomträttsavtal skulle förhindra möjligheten att få ett högre pris på fastigheten.

Men än mer anmärkningsvärt är att kommunen med just dessa argument säljer 10609 m2 när arrendeavtalet omfattar 7244 m2. Det betyder att 1/3 av försäljningsobjektet, d.v.s. 3365m2 inte är tomträtt utan har ”tillförs” genom en ny fastighetsbildning.

Bara den delen av fastigheten som tillförts, 3365 m2, är 10 ggr större än en ”bryggnära” kommunal fastighet i Gamlestan, som nyligen värderats till 1,4 mkr. Enkel matematik säger att ett pris på 14 mkr inte vore överpris.  Fullmäktiges beslut att sälja 10609 m2 för 3 250 000 kr är oacceptabelt för alla som vill ta ansvar för kommunens ekonomi. Realisation av kommunens fastighetskapital gynnar inte långsiktigt hållbar kommunpolitik.

Ytterst handlar fullmäktiges beslut om vem som skall ha ”mervärdet” (värdeökningen) på den kommunalägda marken Skaftö-Fiskebäck 1:480 (Gullmarsstrand), när fastigheten byter ägare inom en överskådlig framtid.
Skall det tillfalla kommunmedborgarna eller privatiseras?                                                                
Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut.

Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp den 25 september 2011 

Tillbaka till startsidan