På fullmäktigemötet den 27 juni diskuterades en handlingsplan som skall ”spara” 20 – 30 miljoner. Det är rena hånet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 – 50 miljoner i strandpromenader och en tjusiga stensatt entré till den ”nya” stadsdelen i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatteintäkter.                                   

Reservation mot
Kommunens handlingsplan 2012 – 2014.  

Skälen till att Lysekils kommuns ekonomi är körd i botten har många förklaringar, men KS och EU:s (Ekonomi-Utskottet) förslag till handlingsplan för att få ”ordning på ekonomin” är inte verklighetsförankrad.

Det är mest en sifferexercis från högre tjänstmän och politiker som blundar för de behov som människor i kommunens verksamheter dagligen kämpar för att tillfredsställa, för att Lysekil överhuvudtaget skall kunna fungera och attrahera.

Handlingsplanen som skall ”spara” 20 – 30 miljoner är rena hånet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 – 50 miljoner i strandpromenader och en tjusiga stensatt entré till den ”nya” stadsdelen i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatte intäkter.

Förutom den lokala fartblindheten är en av huvudorsakerna till stålbadet naturligtvis regeringen Reinfelds högerpolitik.  
Regeringens politik drabbar, speciellt de kommuner som ligger utanför profitens allfartsvägar. Den ökar klassklyftorna och skapar ekonomiska och sociala problem i kommunerna.

Kostnader för regeringens s.k. arbetsmarknadspolitik, förutom de mänskliga är att kommunen fått högre kostnader för försörjningsstöd.  Till detta kommer kostnaderna för de lagtvingade sociala reformerna (b.la LSS) med otillräcklig nationell finansiering, en politik som även de lokala regerings-partisterna bär ansvar för.

Rapporten om ökad barnfattigdom i Sveriges kommuner å ena sidan och rekordmånga dollarmiljonärer å andra sidan är skrämmande och borde stämma till eftertanke.  Men inte ett ord i handlingsplanen som pekar på vikten av inkomstförstärkning, det är bara EU anpassade nedskärningar och utförsäljning av kommunal egendom som gäller.

Vi har inget emot att hushålla med resurserna, tvärtom, vi tar absolut ekonomiskt och politiskt ansvar, men det fartblinda äventyret kring Norra hamnen är sannerligen inget tecken på att vi delar detta ansvar med nuvarande politiska regim i kommunen.

Tystnaden och lojaliteten mot regeringspolitiken som skapar barnfattigdom och ökar klassklyftor är en medveten politik.   
Även oviljan att testa den lokala solidariteten med en kommunalskattehöjning och avstå det ekonomiska överskottsmålet är också det tecken på att nedskärning och social nedrustning är den politiska huvudlinjen för såväl den nationella som den lokala alliansregeringen.

Vi reserverar oss mot handlingsplanen!       

Kommunistiska Partiet Lysekil den 27 juni 2012

Yngve Berlin                      Per-Gunnar Ahlström                 Henrik Källén

                                                                                                

Tillbaka till startsidan