Interpellation om kommunal bojkott av Israeliska varor. inlämnad 13 Aug-02

Fick för några dagar sedan ett brev via en närstående idrottsförening i Göteborg.

Undertecknare var Dr Ahmed Al-Yaziji Vice minister för Palestinska myndigheten Ministeriet för ungdom och idrott.

Brevet är en vädjan om att världen måste sluta blunda för vad som händer i Palestina.

Brevet inleds med följande rader "Vi skriver för att informera er om att den israeliska ockupationsarmén tidigt på morgonen söndagen 4 augusti 2002 fullständigt raserade byggnaderna vid den permanenta sommaranläggningen belägen i området Sodanien i norra Gaza som drivs av Palestinska Ministeriet för ungdom och idrott. Dessutom förstörde samma armé en brunn som används för att bevattna de gröna planerna.

Detta är ett civilt område med många byggnader för administration, en stor idrottshall, gröna planer, kök och olika utrymmen som används för sommarläger för ungdomar, barn och vuxna. Lägret byggdes 1996 genom bidrag från Arabförbundet och några europeiska länder. Kostnaden var mer än en miljon dollar."

Israel bryter grovt mot Genévekonventionen men omvärlden tiger.

I Lysekil har i sommar genomförts mängder av lyckade idrottsläger och evenemang för ungdomar, konståkning, fotboll, hockey och man behöver inte ha någon större social kompetens för att förstå vad dessa betyder för ungdomen.

När man läser brevet från den Palestinske Vice ministern slås man av hur olika vilkor världen barn och ungdomar lever under.

Hur skulle vi reagera om ungdomarna och idrottsledarna i vårt land utsattes för samma förnedring?

För drygt 4 månader sedan lämnade KPML r in en motion med krav på kommunal bojkott av Israeliska varor.

I motionen fanns en begäran att motionen skulle behandlas skyndsamt.

Även om media bara delvis belyser den Israeliska ockupationsarméns brutalitet så borde det räcka för att ta ställning i frågan: För eller emot handel med en ockupationsmakt!

Mina frågor är:

- Varför dröjer Kommunstyrelsen med att föra frågan om bojkott av Israeliska varor vidare till kommunfullmäktiges dagordning?

- Om skälet är att "högre ort" förbjuder kommunerna att agera mot Israels statsterrorism, genom bojkott. Hur ställer sig KS då till att trotsa denna vingklippning?

- Hur ser KS på skillnaden/likheten mellan staten Israels förtryck och ockupation av Palestina och den apartheid i Sydafrika som Lysekils kommunfullmäktige en gång beslutade bojkotta?

Yngve Berlin KPML r.
 

Tillbaka till KPML(r)