Det är fullständig odemokratiskt att en kommunchef skall ”driva ett förändringsarbete som kraftfullt påverkar både politik, verksamhet, relationer”!!!

Denna insändare skrevs av Britt-Marie Kjellgren med anledning av beslutet om en kommunchef i Lysekil och artikeln om detta i LP.
Jag läste LP torsdagen 29/9.
Enig kommunstyrelse tog beslutet: Kommunchef räddar Lysekil?
”Kommunstyrelsen i Lysekils kommun har beslutat om en åtgärdsplan för att åstadkomma en långsiktlig hållbar utveckling.”
En av åtgärderna var att göra en ”översyn av kommunstyrelsens administrativa organisation”.
Denna ”översyn” är utförd av en konsult – Mats Johansson från Båstad.
(Jag har läst den ”tunga rapporten”.)
”För att bedriva framgångsrikt förändringsarbete krävs en insikt och en hantering av nedanstående fyra steg.”
Förstå
Vilja
Kunna
Göra
Så långt är jag beredd att hålla med.
Men så kom detta:
” Frågan för Lysekil är inte om man har rätt organisation. Frågan är i första hand om man vill, kan och orkar driva ett förändringsarbete som kraftfullt påverkar både politik, verksamhet, relationer och allt som däri ryms.”
Vem/vilka är ”Lysekil”?
Vem/vilka är ”man”?
Jag anser att detta är en fråga om demokrati.
Vi, alla kommuninnevånare i Lysekil skall ha rätt att bestämma över vår kommun genom politiska val och politiska ställningstaganden.
Jag anser att det är fullständig odemokratiskt att en kommunchef skall ”driva ett förändringsarbete som kraftfullt påverkar både politik, verksamhet, relationer”!!!
Att denne kommunchef dessutom, enligt Mats Johanssons rapport, skall förses men en ”extern coach” samt en egen ”controller” understryker bara bristen på demokrati.

Britt-Marie Kjellgren (Kommunistiska partiet)

Tillbaka till startsidan