Kommunisterna i Lysekil yttrar sig om konsultrapporten som bland annat föreslår en Kommunchef.
”Lägg utredningen om Kommunchef till handlingarna och ta tag i de verkliga politiska problemen, kampen mot nyliberalismen och för en offentlig sektor och trygghet värt namnet.


Åtgärdsplaner, ”dressyrkurser” för förtroendevalda och utredningar om den kommunala verksamheten duggar tätt i Lysekil.
Men det är absolut ingen lokal och isolerad företeelse, hela den kommunala sektorn är satt under hård press.
Lagstadgat balanskrav parat med statens underminering av den kommunala ekonomin är ett effektivt verktyg för att rusta ned den offentliga sektorn och låta lokala politiker hålla i kniven.
Men det är en svår uppgift till och med för mjukryggade socialdemokrater att verkställa försämringarna öga mot öga för de människor som valt dem.
Det är denna ”problematik” som ligger bakom konsultens översyn och konkreta förslag.
Konsultrapporten föreslår bland annat att en tjänst som kommunchef inrättas och att en Controller anställs.
Chefen skall vara ”extern” rekryterad och ha en begränsad anställningstid (för att ta de värsta besluten), ”Det är ingen allas vän som eftersökes” skriver utredaren Mats Johansson Båstad.
Så skall då kommunen anställa en chef som klarar av att läxa upp för ”verksamhetsbundna” politiker och förvaltningschefer.
Till dessa förslag har hela borgligheten, mp och Vänsterpartiet ställt sig positiva. Även (s) backar och är i nuläget positiv.
Kommunisterna i Lysekils kommunfullmäktige har gett sitt svar och det kan vara intressant för hemsidans läsare ta del av analysen och svaret.

Här följer hela svaret.

Remissvar  ”översyn av kommunstyrelsens administrativa organisation i Lysekils kommun”.
Vår kyla inför ”externa utredare” vad gäller Lysekils kommuns ekonomiska problem känns väldigt befogad när man läst det senaste alstret.
I en tid då EU:s nyliberalism med slakt av offentlig verksamhet och full frihet till ”marknadskrafterna” är politikens huvudspår, framstår Mats Johanssons ”utredning” bara som en variation på detta tema.
Ett märkligt uppdrag att utreda hur man bäst genomför ”nödvändiga” nedskärningar i en kommun när den samlade rikedomen i landet bara ökar.
Frågeställningen borde enligt vår uppfattning istället vara –varför har kommunen inte möjlighet att svara upp mot den verksamhet och service som för 15 -20 år sedan var självklar (med ett så högt kommunalskatteuttag).
Vi skall med en gång säga att vi naturligtvis inser att ”saker kan göras bättre och på andra sätt” än nu. MEN det är inte detta ”utredaren” sysselsätter sig med.
Istället skissas det på åtgärder som skall anpassa kommunens verksamhet till den väl etablerade lögnen att det skulle saknas resurser och pengar i detta samhälle.
Just detta tema och politiska huvudspår att ”denna tid” kräver förändringar/försämringar av den kommunala verksamheten är tydlig i konsultens rapport.
Han skriver ”I en annan miljö eller i en annan tid är det möjligt att var och en av cheferna, ensamt eller i grupp med framgång skulle kunna leda en organisation som Lysekils kommun, men inte här och nu”.
Vi  ställer oss naturligtvis inte odelat bakom chefernas chefsutförande, men skrivningen ”inte här och nu” är talande.
Det är andra faktorer än bra, dåliga eller halvkassa chefer som avgör vad Lysekils kommuninnevånare kan förvänta sig för service för den bibehållet höga kommunalskatten.
Utredaren är naturligtvis väl medveten om vad det handlar om men i hans uppdrag ingår förmodligen att blunda för ”politiska beslut utanför kommunen”.
Som i alla andra liknande rapporter beskrivs Lysekils kommuns situation som unikt dålig, när vi i själva verket lider av samma problematik som alla andra kommuner.
Det vill säga, en systematisk underminering av den kommunala ekonomin för att delegera ned nedskärningsbesluten på lokal nivå.
Ädelreformen, kommunaliseringen av skolan; LSS och psykreformen är några av de områden där kraven men inte resurserna levererats till kommunerna.
I sitt punkterade förslag punkt 5 talar utredaren om att ”Verksamhetsmått och nyckeltal tas fram” och ”jämförelsematerial med andra kommuner i riket.”
Att jämföra och sträva efter ”andra kommuners” nivå/kostnader vad gäller verksamheten är förrädiskt.
Vad är andra kommuners nivå orsakade av?
I en kommun där vinstdrivande företag fått EU-bidrag och flyttat utomlands för att få ännu högre vinst och utarmat kommunen med nedskärningar som följd, är det ”lämpliga” ”jämförelsematerial” och ”nyckeltal”?
När vi i partigruppen diskuterat denna rapport är det dock den demokratiska aspekten som vi tycker är mest häpnadsväckande.
Någon politiskt/demokratisk dimension står inte att finna.
Utredaren skriver.
”Det inte ks gör kan ingen göra”.
”Avtala om former för hur detta skall ske, ramar för fredsplikt”.
”Involvera nämnderna, knyt upp i ömsesidiga kontrakt”.
”Gruppen låser in sig tills man enats”.
Var tog den politiska diskussionen och de politiska besluten i det valda kommunfullmäktige vägen.
Var tog den enligt vår mening nödvändiga ideologiska debatten om den politiska och ekonomiska helhetssynen vägen.
Varför skall folk rösta i kommunala val? Varför inte bara tillsätta en stab förvaltare.
Enligt vår uppfattning ”hänger allt ihop”.
Man kan inte med minsta krav på demokratisk heder hävda att kommunalpolitik inte är en del av den politiska helheten.
Att kommunalpolitik skulle vara att med ”fredsplikt” finna sig i att nationella rikedomar fortsatt skall berika fåtalet medan välfärden för de många raseras, går inte ihop med vår uppfattning om politisk demokrati.
Lägg utredningen till handlingarna och ta tag i de verkliga politiska problemen, kampen mot nyliberalismen och för en offentlig sektor och trygghet värt namnet.
Kommunistiska Partiet.
Yngve Berlin.

Tillbaka till startsidan