Krönika i Proletären nr 48/-00 under rubriken "Från oss som bygger landet" av Stig Berlin.
 

FACKLIG DEMOKRATI ELLER SOCIALDEMOKRATI ?

Varför vill inte de som sitter i fackföreningsledningen ha en öppen debatt om fackets framtid ute bland medlemmarna?
När högern med SAF och Timbro i spetsen mobiliserar och vill  krossa  allt som andas kollektivism och gemenskap. Då borde väl  LO gå till motoffensiv och mobilisera till  krafttag i kampen mot arbetslösheten och högerpolitiken.
Men istället ser den "gamla" ledningen till att pensionera sig sej själv i förtid  med över 30 tusen i månadslön livet ut på våran bekostnad.
De godkänner försämrade pensioner för oss som arbetar och höjer sin egen.
Det finns ett gammalt talesätt som säger att det inte får svida i skinnet på den som piskar. För då håller han igen på slagen.
Skulle vi tvingat beslutsfattarna att leva på de dåliga löner och andra villkor som förhandlas fram skulle det kanske se annorlunda ut.
Men bara kanske. För så enkelt är det tyvärr inte.
Det är ju inte bara av ekonomiska skäl som bland andra min fackordföranden Göran Johnsson kommer med det ena högeruttalandet efter det andra.
Nej de stora problemen är det Socialdemokratiska inflytandet och arbetarnas passivitet. Det är ju två sidor av samma mynt.
Sossarna vill på inga villkor ha någon rörelse bland oss arbetare ändå kallar man sej själva för arbetarrörelse. Det är nog samma logik bakom LO:s Demokratikongress .
Eftersom jag sitter med i ett stort repskap i Metall hade vi tre delegater på  LO kongressen men det fanns inte "tid" att välja dessa utan det skötte styrelsen själv. Ännu mindre tid fanns det att diskutera vad som skulle beslutas.
På mötet direkt efter kongressen tog jag upp kritik på detta.
 "Det är lite lustigt att LO valt att kalla den senaste kongressen för Demokratikongressen.  I LO tidningen nr 25 är det ett helt uppslag från arbetsplatser i Södertälje som jag tror är väldigt allmängiltig.
" Ingen av dem vi pratat med har deltagit i några diskussioner om LO-kongressens innehåll. Ingen har diskuterat eller varit med att utse ombud till kongressen. Ingen har pratat med något ombud om kongressen. De flesta har vaga föreställningar om vad kongressen kommer att ta upp. Ett fåtal kände till att det är LO:s demokratikongress"
Samma gäller ju inom vår avdelning.  LO kongressen har aldrig diskuterats förutom några enstaka motioner som väckts.
Men ingenting om att aktivt motionera ute i klubbarna eller att ge synpunkter på de frågor som skall beslutas på kongressen. Inte ens kongressombud har vi valt. Ännu mindre vad dessa skall driva för linje i olika frågor.  Metall lade fram en motion om snar EMU anslutning,  en fråga som absolut inte diskuterats i förbundet. Alla opinionsundersökningar visar att majoriteten av oss arbetare skulle röstat nej till EMU och att majoriteten av oss sa nej till EU. Det enda fackförbund som frågat sina medlemmar vad de tycker är Transport och där blev svaret ett klart NEJ TILL EMU.
Vem representerar då LO-kongressen när de viktiga frågorna om löner, arbetstid och EMU inte är förankrade ute på arbetsplatserna.
Skall det vara någon idé med en kongress måste den ju utgå ifrån medlemmarnas åsikt  och sedan mobilisera för att förverkliga dem . Då skulle man kunna tala om Demokratikongress.
Nu växer ju gapet istället mellan LO toppen och de vanliga medlemmarna när vi verkligen behöver mobilisera för våra rättigheter."

Någon debatt blev det inte den här gången heller,  men det är viktigt att få upp frågorna på dagordningen. I gruppdiskussionerna fanns det många friska åsikter om viktiga frågor men som så ofta kommer den socialdemokratiska fegheten och underkastelsen fram när det skall till beslut.
I vår facktidning Dagens Arbete var det i numret efter kongressen intervjuer med fyra metallombud med frågan:  Måste man vara socialdemokrat för att vara aktiv i facket?   Tre av dem ansåg det. En sa t.o.m. att i hans avdelning gav man instruktioner till valberedningen att bara föreslå sossar till ledande poster.  Så demokratiska var de där. När Socialdemokratin är hotad får medlemsdemokratin stryka på foten.
Förr hade sossarna greppet på alla nivåer, men det har skett en markant förändring på det lokala planet sedan 1972 då  jag blev metallare. Detta syns i uttalanden och inlägg från klubbar som varit omöjligt  att se innan. Så det kanske finns hopp om ett  mer offensivt fackligt agerande på våra arbetsplatser när sossarna tappar i inflytande.

Det är viktigt att driva rättvisekraven inom fackföreningarna, till och med upp till LO ledningen. Men vi får inte förlamas av deras inskränkta fackliga lagar och byråkrati.
Skall det hända något radikalt så måste vi lyckas med att mobilisera oss från arbetsplatserna.
Jag har inga som helst illusioner om att kunna få Göran Johnsson eller Lundby-Wedin över på en kämpande arbetarlinje.
Men jag tror stenhårt på arbetarkollektivets styrka för att skapa positiva förändringar. Jag tror på demokratin men inte på socialdemokratin.

Fler krönikor

Tillbaka till KPML(r)