Kräv  folkomröstning om EU:s nya grundlagsförslag. Tal  av Yngve Berlin 2/10-04

Detta är KPML(r) som här på torget idag påbörjar namninsamling för kravet på att Svenska folket måste få folkomrösta om EU:s nya grundlagsförslag.

Man skulle kunna få uppfattningen att EU:s nya grundlag inte är så mycket att väsnas om eftersom regeringen och de fyra borgliga partierna inte anser det vara nödvändigt att höra folkets mening i en folkomröstning.

Men det är precis vad det är. Frukthandlare och snusare får ursäkta men det är inga småsaker som raka bananer och snus till varje pris det handlar om när den nya EU grundlagen skall tvingas på EU medborgarna.

EU partierna i Sverige är vis av skadan från EMU valet och är bestämt emot att folkets åsikt skall få komma till tals.
Av 25 länder är det bara två som sagt blankt nej till folkomröstning, Malta och Sverige.
Detta borde uppröra varje demokratiskt sinnad människa i detta land.

Talet om att frågan om ny grundlag skulle vara för komplicerad för att folk skall få rösta om det är folkförakt och ren feghet.

Grejen är den att en majoritet av svenska folket har en bestämd självupplevd uppfattning om vad EU har inneburit för oss vanliga dödliga.

Ta de dryga 26 miljarder som Sverige betalar till EU:s budget, vad skulle inte dessa pengar kunnat göra för nytta för att lösa de problem vi står inför på hemmaplan.

Eller om man vänder på det, var har man tagit de 26 miljarder som man gödslar EU byråkratin med.

Jo vi ser den i den sociala nedskärningen, i otillräckliga resurser för att upprätthålla en värdig nivå på vård skola och omsorg.

Så visst har folket den kunskap om EU som skulle räcka som grund för att lägga en genomtänkt röst i en folkomröstning.

Det negativa som EU har betytt för folkflertalet kommer att förstärkas med det nya grundlagsförslaget. Högern och marknadskrafterna flyttar fram sina positioner, det är hela syftet med en ny grundlag.
Det eländiga EU blir etter värre med en ny grundlag.

Det är detta vi måste kräva att få säga vår åsikt om.

Den nya grundlagen kommer att föra in oss ännu mer i EU:s militära samarbete.

Vi närmar oss i så fall den dagen då våra söner och kanske också döttrar slåss, dödar och dödas för det gemensamma europeiska kapitalets skull i främmande länder där ekonomiska intressen hotas eller hägrar.

Det nya grundlagsförslaget innebär också att det är EURON som valuta som gäller och Sveriges och Danmarks omröstningsresultat i frågan skulle alltså var noll och inget värt.

Det är viktigt att det dokumenterade motståndet mot EU i Sverige kommer till ytan,

Det går inte att ha hållningen att jag har sagt Nej en och två gånger så det får räcka. Frågan är alvarligare än så, "skyll inte på mej jag röstade nej" räcker inte, då gör överheten som den vill och vi blir pådyvlade ännu mera eländig EU politik.

Gör en insats för att tvinga den EU positiva majoriteten i riksdagen att lyssna på det massiva EU motståndet hos folket.
Det är väl ett minimum för partier som kallar sig demokratiska.

Delta därför i namninsamlingen.
Kräv att även vi i Sverige får folkomrösta om EU:s nya grundlagsförslag.

Tillbaka till KPML(r)