Välbesökt Kubamöte i Lysekil

Närmare sjuttio personer hörsammade uppmaningen till att delta på en solidaritetskväll med Kuba i Lysekil  lördag den 27/11-04.
Det var inför en välfylld lokal Inger Johansson ordförande i Svensk-Kubanska föreningen i Göteborg  kunde visa bilder och film från sina besök på Kuba. Inger Johansson gav en helt annan bild av Kuba än den vi är vana vid.
Först gav hon en bakgrund av vilka hot Kuba varit och är utsatta för. Sabotage, terrorhandlingar och andra hot som tillhör vardagen för kubanerna. Till detta kommer blockaden som gör det svårt för Kuba att få tag på de varor de behöver för att tillfredsställa folkets behov. Detta gäller allt från t.ex. papper till mediciner. Inger berättade också att de fartyg som anlöpt en kubansk hamn inte får besöka USA på ett halvår.

Sedan gick hon över på att beskriva verkligheten för kubanerna idag. Som lärare var hon fascinerad över vilka resurser detta fattiga land satsar på sina barn. Nyligen beslutades att inga skolklasser får innehålla fler än 20 elever.
Inger hade också besökt en medicinhögskola som utbildade läkare från hela latinamerika. Där fanns också studerande från USA som inte hade råd att studera hemma. Apropå detta så ställde Inger den retoriska frågan. Varför är världens supermakt som skickar sina bombplan över hela världen, så rädd för Kuba som bara skickar läkare till fattiga länder.

Det var många frågetecken om livet på Kuba som rätades ut under denna eftermiddag.

Det fanns också tid att diskutera frågor med medlemmar från Svensk-Kubanska föreningen som fanns med på mötet. Tania Hernandez pratade mycket med ungdomar om de brigadresor som föreningen arrangerar och som hon själv deltagit i. Hon hade dessutom varit stipendiatstuderande på Kuba i två år.

Sedan övergick mötet i en solidaritetsfest där det bjöds på mat och levande musik av gruppen Solidaridad från Lysekil som gjorde ett bejublat program.

Arrangörerna var mycket nöjda. -Detta var riktigt roligt säger Rene Valladeres. Vi visste att det fanns ett stort stöd för Kuba så det känns väldigt bra att vi kan manifestera det på detta sättet.
På mötet såldes också brochyrer och böcker om Kuba.
Flera anmälde sig också för att aktivt arbeta med det fortsatta solidaritetsarbetet berättar Henrik Källén.
-Under kvällen diskuterades om många förslag till nya aktiviteter, eller som en av deltagarna sa när han gick "Detta ger verkligen mersmak".
Så vi får väl se vad nästa aktivitet blir. Men en sak är säker. Kubasolidariteten är stor i Lysekil.

Vill du veta mer om Kuba rekomenderar vi Svensk-Kubanska föreningens hemsida
 

Tillbaka till KPML(r)