Tal av Nadja Lundberg på Kvinnodagen 8 mars -14 i Lysekil 

Systrar, kamrater och mötesdeltagare!

Jag heter Nadja Lundberg och står här idag, som representant för RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom här i Lysekil.
Idag håller vi i RKU och Kommunistiska partiet torgmöte för att uppmärksamma den Internationella Kvinnodagen nu den 8 mars.
Idag hålls det tal och demonstrationer världen över, för kvinnors rättigheter.
Det är nu över 100 år sedan internationella kvinnodagen instiftades av dåtidens kommunister, men tyvärr är den fortfarande viktig och i högsta grad aktuell.
För än idag lider vi kvinnor under ett förtryck.
Det är kvinnor som drabbas hårdast i de imperialistiska krig som plågar världen, det är kvinnor som drabbas hårdast av fattigdom och svält.
Det är vi kvinnor som lider mest under kapitalismen, ett system som skapar orättvisor, miljöförstöring, klassklyftor, fattigdom och krig.
För kapitalismen innebär inte bara borgarklassens förtryck av arbetarklassen utan även  mannens förtryck av kvinnan.
Men kvinnor lider inte bara ute i världen. Att vi skall leva jämställt kan man tycka vara en självklarhet i dagens Sverige, men så är inte fallet.
Samhället vi lever i är djupt präglat av pariarkala maktstrukturer. Redan från födseln tvingas vi in i könsroller, som avgör hur vi skall bete oss och hur vi skall se ut.
Vi tjejer uppfostras till att ta mindre plats. Statistiskt sett så får killar mycket mer uppmärksamhet och hörs mer i klassrummet än vad vi tjejer gör. Könsrollerna märks också av i att lärarna har olika förväntningar på tjejer och killar. Tjejer förväntas vara duktiga och tysta.
På högstadiet gick jag i en musikklass där dessa tendenser var väldigt tydliga, killarna var de som dominerade scenen. Och de stod i stort sätt bakom varje låtval, och gitarrsolo.
Men könsrollerna påverkar inte bara skolgången. Efter skolan innebär kvinnoförtrycket att vi kvinnor får lägre lön än män. En kvinna tjänar i genomsnitt endast 80% av det en man tjänar.    
 Kvinnodominerade yrken har även mycket sämre anställningsformer än de mansdominerade yrkesgrupperna. Varannan ung tjej inom LO-yrkena jobbar idag under en osäker anställning. Det kan vara korta vikariat eller timanställningar.
Anställningsformer som gör det svårt för oss att planera våra liv, att flytta hemifrån, att ta ett enkelt lån -helt enkelt att bli vuxna.
Men kvinnoförtrycket slutar inte på jobbet. Även om det påstås att Sverige är ett av världens mest jämställda länder tar kvinnor fortfarande det största ansvaret för det obetalda hemarbetet, att diska, städa, tvätta och laga mat därhemma.
Kvinnoförtrycket innebär att kvinnor tjänar mindre än sina män, trots att de jobbar hårdare. Det innebär att vi förväntas bete sig och se ut på ett visst sätt. Det innebär även kvinnor utnyttjas som sexobjekt i den vidriga och dekadenta porrindustrin.
I dagens samhälle matas vi ständigt av sjuka idealbilder av kvinnor. Framförallt inom porr- och skönhetsindustrin. Där kvinnokroppen behandlas som en vara att köpa och sälja.
Eftersom att det är svårt eller rentav omöjligt att leva upp till dessa retuscherade modellbilder skapar de ouppnåeliga ideal som sätter en enorm press på många unga tjejer och ger oss dåligt självförtroende.
En ständig känsla av att du inte duger.
Sjukdomen anorexia är är tiogånger vanligare hos tjejer än hos killar.
Kvinnoförtrycket ska bekämpas och de patriarkala maktstrukturerna ska krossas. Vi kvinnor måste enas och ta kamp för våra rättigheter i hemmet, i skolan, på jobbet samt i samhället i stort.
Men samtidigt är det skillnad på kvinnor och kvinnor. Det finns borgerliga feminister som tycker att det viktigaste är att bolagsstyrelserna är jämställda och att rika kvinnor ska få skattesubventionerade pigor att städa deras hem.
En sådan feminism står inte vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom för. Vi står för en socialistisk feminism. Feminismen är inte bara en kamp för enskilda individer, utan för hela kollektivet. Alla tjänar på ett jämställt samhälle!
Vi vet att arbetartjejer har mer gemensamt med sina manliga jobbarkompisar än sina kvinnliga chefer. Och om vi ska krossa kvinnoförtrycket en gång för alla så krävs det att vi krossar kapitalismen.
För så länge det finns de som tjänar pengar på förtrycket av kvinnor kommer kvinnoförtrycket att finnas kvar.
Men vår socialistiska feminism handlar också om att stärka arbetarkvinnans rättigheter här och nu. Vi kämpar för kvinnors rättigheter på jobbet –för rätten till heltid, fast anställning och rättvis lön.
Vi kämpar för att bygga ut den offentliga sektorn där många kvinnor jobbar, en sektor som är hårt drabbad av nedskärningar och underbemanning.
Underbemanningen innebär stress, ett högt arbetstempo och att människor slits ut.
Varför ska det vara så när många går arbetslösa?
Vi kämpar också mot objektifiering av kvinnor. Vi vill förbjuda porr och sexistisk reklam.
Som ni märker finns det många viktiga kvinnofrågor att kämpa för. Det är därför vi kommunister en gång startade internationella kvinnodagen. Och det är därför vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom och kommunistiska partiet valt att uppmärksamma den här idag.
Vi kommer inte att sitta still i båten, vi kommer att göra motstånd, vi kommer att göra motstånd tills vårt mål är uppnått, halva makten hela lönen!

Tillbaka till startsidan