Reservation mot införandet av valfrihetssystemet enligt LOV.

Lysekils kommunfullmäktige har tidigare avvisat förslaget att införa LOV för att konkurrensutsätta vård och omsorgstjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Tyvärr lyckades kommunledningen nu i ett nytt försök, övertyga en knapp majoritet i fullmäktige att, Kommunal familjerådgivning, daglig sysselsättning och boendestöd skall konkurrensutsättas.
I dagens tappning av privatisering enligt LOV i Lysekil besparades visserligen den kommunala hemtjänsten att drabbas av eländet, men dagens beslut är alvarligt nog och kommer att följas av ytterligare marknadsanpassningen av vård och omsorg.

Konkurrensutsättning drabbar den kontinuitet/trygghet som vårdtagarna enligt alla undersökningar mest av allt uppskattar. Lagen Om Valfrihet (LOV) går också hand i hand med Lagen Om Offentlig upphandling (LOU). Vilket innebär att det nu står aktörer fritt att slåss om objekten på den sociala ”marknad” fullmäktige öppnat.-

Det är precis lika cyniskt som det låter och de mest utsatta människorna i samhället riskerar att drabbas av den anarki och chanstagning som systemet uppmuntrar till. Vi har väl sett tillräckligt med kraschade privata verksamheter och misslyckad upphandling för att kunna begripa att det är den offentliga verksamheten som kan och skall stå för valfrihet, kontinuitet och trygghet.

Ett system med ”marknad” fordrar mer administration än ett system med offentlig social vård och omsorg och även om ekonomin i denna fråga tycks underordnad för alliansen, så ser vi en merkostnad.
Pengar/kostnader som vi tycker istället borde tillföras verksamheten.
      
Det finns säkert mycket övrigt att önska av kommunens verksamhet på dessa områden idag och kommunen har alla möjligheter att ge resurser och organisera verksamheten på ett bättre sätt.
Man kan exempelvis lyssna på ”brukarna” och den personal som idag sliter i verksamheten.

Vi ställer frågan: Är det kommunmedborgarnas behov av kontinuitet/trygghet vi skall stå upp för.
Eller är det Svenskt Näringslivs intresse att privatisera och göra vinst på vårdbehövande?
Det verkar som om alliansen gjort Svenskt Näringslivs företagsbarometer till sin kompass och riktningen blir därefter.
Nu skall vi tydligen klättra ytterligare några pinnhål SN:s ranking genom att bjuda ut social verksamhet till försäljning.
Vi reserverar oss mot kommunfullmäktigemajoritetens beslut
Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp/ Yngve Berlin          

Tillbaka till startsidan