Valtal av Maria Ahlström  24/8-02 KPML(r) Lysekil

I förra valet gick alla partier ut och skulle satsa på vård, skola och omsorg. Sedan dess har personalnedskärningar och sparbeting av olika slag varit ett stående inslag för i stort sett varje nämnd i Lysekil. Alla fullmäktiges politiker vet att kommunens ekonomi är dålig, och högerpartier av olika schatteringar påstår att det beror på slarv och ansvarslöshet, alternativt att det inte finns mer pengar, men bara KPML(r) säger varför kommunens pengar inte räcker och pekar åxå ut de ansvariga.

Regeringen, dvs socialdemokraterna, med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet har lastat över allt fler uppgifter på kommunerna, men inte skickat med statsbidrag så att det räcker. Man har dessutom sänkt skatterna för över ­ och medelklassen. Samtidigt har EU bestämt att de offentliga utgifterna i medlemsländerna måste skäras ner, även om det är överskott i statens budget. Det är helt enkelt inte meningen att kommunerna skall kunna sköta en sådan skola, vård och omsorg som vi förr i tiden förknippade med Socialdemokratisk folkhemspolitik.
Folkhemspolitik är så till den milda grad ute att t.o.m. språkprogrammet i moderna datorer markerar ordet med rött när man skriver, vilket betyder att det är något fel på ordet eller att det inte finns. Snacka om EU-anpassning!
Ju sämre den kommunala, regionala och statliga servicen blir, dess då lättare blir det för högerkrafterna att hävda att det privata så kallade alternativen är bättre och dessutom innebär större frihet för individerna, det är liksom själva poängen med nedskärningarna,  vilket Curt Nicolin uttryct i sina numera bevingade ord
"man skall själv få bestämma om man vill köpa sjukvård eller segelbåt för sina pengar.� Den som inte kan betala vare sig det ena eller det andra göre sig inte besvär.
Det är inte slarviga kommunalpolitiker utan pengar som är huvudansvariga till den dåliga ekonomin.
Däremot inte sagt att socialdemokraterna i Lysekil är några oskyldiga keruber. Det är ju deras parti ihop med V och MP som dikterar de ekonomiska villkoren för kommunerna. När pengarna inte räcker i Lysekil är många säkert ärligtbekymrade, men då vore ju det enda logiska i situationen att inte företräda de partier som i riksdagen bestämt att det ser ut som det gör i Sverige i dag. Klasskillnaderna ökar på alla plan och de rika köper den service de vill ha, plus segelbåtar. Det är skillnad det!
Kommunledningen griper desperat efter det ena halmstråt ihåligare än det andra, och den kapitalist som bara andas om att han skulle kunna skapa jobb för någon kommuninnevånare får fördelar som är helt osannolika, som exempelvis köpen av Mossebackeskolan, eller Sunextomten för hälften av vad kommunen gett för den eller tilllåtelse att ockupera Anderssons kaj i 50 år. Sånt kan inte klassificeras som annat än misshushållning med kommunala medel.

 Fullmäktige har dessutom beslutat att försäljning av en hel del kommunal egendom kan skötas av Kommunstyrelsen, utan fullmäktiges beslut, vilket nu senast gjort att Lysekils ungdomar och föreningsliv blivit av med Skottegränd och kommunen blivit av med mark på kajen i Grundsund helt utan demokratisk debatt. Några kronor kom det väl in till kommunkassan, men förlusten för samhällslivet blir dess då större. Det är ungefär som att kissa i byxorna när man fryser om ändan, först värmer det men efter ett tag blir det rätt mycket kallare än innan.
KPML(r)  kan givetvis inte själva i fullmäktige rätta till den kommunala ekonomin, men vi pekar på de verkliga orsakerna till den, och hur arbetarklassen drabbas av regerings- och kommunpolitiken.
  Nu sitter regeringspartierna i fullmäktige och nämnder och gråter  krokodiltårar och låtsas som om de inte vore med i samma partier som dom som beordrat de ekonomiska ramarna för kommunen. Och ändå kör sossarna i Lysekil stenhårt med parollen: Allt hänger ihop! Det ingen speciell nyhet de kommit på, det har vi sagt hela tiden. Regeringspolitiken och kommunens ekonomi hänger ihop i allra högsta grad!
Avskaffandet av kommunal beskattning av bolag, sänkt skatt för de rika, maxtaxor som gynnar de bemedlade, minskade stadsbidrag och sk reformer som saknar täckning i den kommunala ekonomin har faktiskt våra kommunpolitikers partier ansvar för och är det nu så att sossarna dessutom fattat att allt hänger ihop ser vi fram emot att de tar konsekvenserna av detta och väljer KPML(r)  i stället.
För under sossarnas senaste regeringsår har högervridningen av regeringspolitiken accelererat ofantligt. Sveriges stöd till tredje värden i FN minskat drastiskt, se bara på kryperiet för USA och Israel, inkomstklyftorna har vidgats, var femte barn i landet lever enligt Rädda Barnen under fattigdomsgränsen, Vårdköerna växer, våra inbetalade pensionspengar är bortspekulerade och vi betalar 49 000 kr per minut och person till EU. Men så har ju Socialdemokraterna åxå minst antal låginkomsttagare av alla partier på sina listor. Man kan helt enkelt inte förvänta sig någon arbetarpolitik från det hållet.
För att allmänheten skall få ytterligare ett tillfälle att kunna avgöra vem som är ett reellt vänsteralternativ i kommunen har KPML(r) utmanat SAP och V till offentlig debatt om vad en verklig och realistisk arbetarpolitik innebär.

Men det ville eller vågade de naturligtvis inte
Istället för att ge ett riktigt svar anklagar de oss för att skjuta in oss på de regerande partierna istället för på Moderaterna. Vi tror att de flesta vi vänder oss till vet vad moderaterna står för och inte tvekar om huruvida de skall lägga sin röst på höger eller vänster.
Däremot tror vi att vänsterväljare kan tveka mellan (s), (v) och KPML(r) och att en debatt därför kunde vara intressant för dom som vill ha socialism och rättvisa! Vi tror inte att alla s och v-väljare vet vad t.ex. EU-anpassningen, statens utgiftstak, och EMU betyder för vår välfärd. Vi tror inte heller att dom är på det klara med att en röst på v alltför ofta är en röst på en tom stol i fullmäktige!
Man anklagar oss för att ha en förvrängd syn på huvudmotståndaren i politiken.
- Vi tror att Lysekilsborna vet att kommunisternas huvudmotståndare är kapitalismen. Det behöver vi väl i  all sin dar inte påpeka i en utmaning. Men är det (v) och (s) huvudmotståndare det hör man sällan talas om.
Sossarna och V säger att vi måste se till att vi slipper en borgerlig majoritet i riksdag och kommun. Vi anser att vi har det redan. En borgerlig majoritetskulle innebära gigantiska skattesänkningar för välbeställda. Men det är ju precis vad regeringen har genomfört.
Utan sosseregering skulle vi hamna i djup kris säger man. Men vi anser att Sverige är i djup kris när klasskillnaderna ökar, den progressiva skatten avskaffas och välfärden rustas ned.
Allt detta skulle kunna klargöras i en debatt. Så vi förstår att (s) och (v) tycker det är lättare att debattera med moderaterna om takten i systemskiftet. Än med oss om hur en realistisk vänsterpolitik bör se ut.

KPML(r) har i fullmäktige och nämnder konsekvent gått emot  utförsäljningar av gemensam egendom, orättvisa maxtaxor, höjda avgifter i omsorg och vård, personalnedskärningar  och andra sparbeting, men det fodras också att Lysekils arbetarklass  inte nöjer sej med att lämna över de politiska frågorna till ombud, ni måste själva ta till kamp och protestera mot de alltmer ökande klassklyftorna.
. Det är först när vårdanställda, fattiga föräldrar och  lågavlönade organiserar sig och för politisk kamp  mot nedskärningar och orättvisor som saker och ting kan förändras.

I nämnderna anklagas vi för att inte ta politiskt ansvar, när vi vägrar gå med på försämringar och sparbeting. Det är helt riktigt att vi inte tar ansvar för några  nedskärningar när vi vet att det finns hur mycket pengar som helst hos överklassen. Att att gå med på att skolan eller omsorgen gamla skall försämras, eller att det skall införas maxtaxor som gynnar de rikaste samtidigt som man vet att regeringen givit skattelättnader till dem som tjänar mest, det är sannerligen oansvarigt, för att inte säga mäniskofientligt.
Att stillatigande åse när gemensam egendom säljs, personal går i väggen, vård försämras och bli dyrare och man vet orsaken, det är inte bara ansvarslöst, utan snarare medhjälp till brott, speciellt om man säger sig veta hur allt hänger ihop. Därför gör inte KPML(r) det .
För  dej som verkligen vill ta ansvar för skola, vård, omsorg och gemensam egendom finns det därför bara ett val i kommunalpolitiken, KPML(r)

I år har vi åxå glädjen att kunna ställa upp i regionvalet. Fast glädje är kanske inte det man först kommer att tänka på när man hör talas om Västra Götalandsregionen. Såvida man händelsevis inte är arvodessugen politiker  eller regiondirektör förstås, och tjänar 100 000 i månaden! Men 43 av 49 kommunalråd i västra Götaland blir inte speciellt glada och anser att Regionen svikit löftena om bättre vård. Det är inte ofta vi är så överens med kommunalråd, men situationen är verkligen katastrofal både för patienter, anställda och regionens ekonomi.

Medan en fjärdedel av lönepotten för primärvårdsläkare går åt  till inhyrda stafettläkare, som tjänar dubbelt så mycket som vanliga doktorer, så anser alla partier i regionfullmäktige dvs både V och sossarna ,att det inte finns några pengar för att höja lönerna för den personal som tjänar under 15 000. Samtliga partier i regionfullmäktige anser dessutom att sjukvård skall konkurrensutsättas och tas över av sk alternativa driftsformer, dvs privatiseras. Kostnaderna för bemanningsföretag har fördubblats sedan regionen beslutade att inte anlita bemanningsföretag. Snacka om att ta ansvar!
Regionens sjukhus producerade 2 procent mindre vård 2001 än året innan, trots att landstingsskatten  höjts med 75 öre, och dessutom till ett 7 procent högre pris, och det berodde banne mej inte på nån låglönesatsning för de anställda.
Dessutom har våra sjukhus förlorat hundratals vårdplatser sen regionen infördes.
Vem tjänar på detta?

 Jo, ekonomiskt tjänar en jättelik byråkrat- och politikerstab. Precis som i Lysekil när kultur och fritid skall sälja tid i idrottsanläggningarna till skolan fast alltihop är samma konkurs, så sitter det i regionen massor av beställar- och utförarnämnder och köper och säljer till varandra. Hundratals  byråkrater och politiker i samma konkurs, fast i olika nämnder, köper och säljer och skickar papper till varandra till varandra och uppbär feta arvoden och löner.
Resultatet har blivit sämre och dyrare vård för skattebetalarna och långtidssjukskrivningar och svältlöner för de lågavlönade som drar det tyngsta lasset.

Politiskt tjänar högerkrafterna på en usel offentlig vård, enligt principen ju sämre dess då bättre. Ju sämre offentlig vård dess då lättare att lansera sk alternativa lösningar dvs privatvård för dom som har pengar.
Missförhållandena i Västra regionen gäller åxå för sjukvården i Sverige i stort, och hänger ihop med EUs krav på minskad offentlig sektor. Sedan 90  har
 36 000 vårdplatser och 154 000 anställda i kommuner och landsting, och nästa år försvinner sextusen till.
Är detta något en ansvarsfull medborgare kan acceptera när enskilda Percy Barnevikar kan få pensioner som motsvarar Lysekils driftsbudget i två år!

Vård skola och omsorg som sagt, nu är det val igen och nu dammas de gamla honnörsorden av. Vad hände då med de sk Perssonpengarna som skulle satsas i dessa krisområden?
Jo, staten gav kommuner och landsting 18 miljarder kronor under den gångna valperioden till att stödja vård skola och omsorg. Samtidigt tog man tillbaka 8 miljarder i höjda momsavgifter, Egenavgifternas genomförande innebar att skatteunderlaget för kommuner och landsting minskade, och det ledde till en ytterligare förlust med 2,5 miljarder, och resten har försvunnit med statsbidragens urholkning pga kostnadsökningar. Allt enligt Tidningen kommunalarbetaren. Det bidde inte ens en tumme ,det bidde nämligen ingenting av Perssonpengarna, men det lät bra.

KPML(r) :s huvudkrav i regionvalet är Rädda vården ­ skrota regionen,
Skär ner byråkratin - pengarna till vården.  Lika sjukvård för fattig som rik!

  Allting hänger som sagt ihop. Du som har förstått hur de hänger ihop och vill ha en verklig vänsterpolitik grundad på skatt efter bärkraft, gemensamt ägande av samhällets rikedomar och solidariska värderingar välj KPML(r) i kommunal och regionalvalen!

Tillbaka till KPML(r)