"Kostar mångfalt mer i form av försämrad livskvalite."
KPML(r) reserverade sig i mot förslaget om ramanpassning vid Kultur-och Fritidsnämndens möte den 22/8 -01.
Det vill säga mot nedläggningen av Skottegränd, minskning av lönebidrag och andra besparingar.
Dessa åtgärder slår hårt mot främst ungdomen i Lysekil och jag är övertygad om att denna besparing är missriktad och att det kommer att kosta mångfalt mer i form av försämrad livskvalite och härigenom risk för ökad social utslagning bland ungdom och andra utsatta grupper . Skriver Britt-Marie Lundkvist i sin reservation.

Tillbaka till KPML(r)