Debatten om färjetableringen fortsätter i Lysekil. I vissa fall öppet och ärligt i andra fall anonymt, fegt och oärligt.
Här följer ett av många ärliga inlägg från KPML(r). (Svar på insändare i LP 20/2-02) Andra inlägg kan läsas på sidan "sagt och gjort"

Till modig och anonym färjkritiker?

En modig och anonym kritiker av färjeprojektet Lysekil/Larvik har "än en gång" fattat pennan. (förra gången var 5 dec 2001)

Han/hon undrar (i onsdagens LP) varför inga andra partier än (s) hörs i färjedebatten.

Det är väl ändå inte sant.

Vem har lyft fram det suspekta och pekat på riskerna med tomträttsavtalet vad gäller Anderssons kaj, om inte KPML?

Vem har satt fingret på och gett offentlighet åt skandalavtalet, där kommunen subventionerade en fastighetsspekulants köp av sunexfastigheten november -93.

Jo naturligtvis KPML r.

Detta har inte skett som anonyma "käcka" förslag om "bättre" platser för färjterminalens placering, utan som ett långsiktigt värnande av samhällsägd (kommunal) mark för framtiden.

Hade KPMLr:s yrkande november -93 (att man som minimun skulle skriva in en klausul om återköp om jobben uteblev..etc) fått övriga fullmäktiges gehör hade kommunen ägt fastigheten i fråga och vi hade haft ett utmärkt läge för både hamnens verkstad och en färjeterminal vid f.d. sunexfastigheten.

Det kallar jag att "höras i färjedebatten ".

Nu blev KPML r inte direkt anklagade av signaturen "Mot fifflare och fega politiker", bara V och mp nämns, men att inte skriva som det är, att bara KPML i fullmäktige har seriöst vågat stå emot, verkar lite suspekt.

Är "han" ute efter att framhålla något "annat parti", som verkligen också hörts i färjedebatten??

Nämligen Lysekilspartiet punkt slut, eller vad det heter?

Det ligger lite valrörelse i insändarens vinklingar, men varför inte lära sig att säga som det är?

Hade KPML r fegt tigit i debatten hade vi naturligtvis nämnts vid "namn". Nu vet författaren att så inte är fallet, då finns vi inte!

Den anonyme insändaren ställer frågan (vilket säkert är själva syftet med hans alster) "Vem sjutton skall man rösta på i denna kommun?"

Och han lovar att det inte blir mp eller V, han känner sig sviken, kanske skall läsaren tänka, punkt-partiet måste det bli.

KPML r finns ju inte i dennes värld och vi sörjer inte.

Vi tycker det är närmast komiskt att kalla diverse partiers tystnad för "feghet", och sedan inte våga underteckna insändaren för risk att bli "trakasserad".

Vi håller med om att V och mp är både osynliga och fegtysta i många frågor, så dom får väl stå ut med att dom som märkt det inte röstar på dom igen.

Så till "vem sjutton man skall rösta på".

Vi i KPML vill väldigt gärna att folk som delar vår uppfattning om vikten av att kämpa för ett rättvist samhälle där "fifflare och fega politiker" bannlyses också röstar på oss.

Hitintills har allt för få av alla dem vi delar uppfattningen med i viktiga politiska frågor, små som stora, lagt sin röst på oss.

Vi hoppas det blir en ändring på det till hösten, men till dem vi hoppas skall stödja oss i valet hör inte den anonyme insändaren.

Inte bara för att han inte kan se, skriva eller säga err.

Utan för att det fodras mer än en valsedel för att man skall förändra världen.

Det fodras att man vågar stå för sina åsikter i stort som smått.

Lite civilkurage!
Yngve Berlin KPML r Lysekil.
 

Tillbaka till KPML(r)