Motion från Kommunistiska Partiet om ökad öppettid på kommunens fritidsgårdar och förstärkt ”fältarbete”.

Det som varje förnuftig människa betraktar som livets och framtidens främsta förutsättning, ungdomen, beskrivs ofta i media som samtidens stora problem.
Så kunde man söndagen den 12 mars i tidningarna läsa rubriken ”De stora barnkullarna, 90-talisterna är ett större hot än 40-talisterna”.
Som 40-talist och skattebetalare sedan 43 år tillbaks kan jag inte acceptera problembeskrivningen eller att generation ställs mot generation.
Som humanist och kommunist kan jag inte acceptera att stora delar av en uppväxande generation ställs utanför samhällsliv och produktion.
Vem skall bära upp framtiden om inte dagens ungdom och dagen barnkullar?
De stora problemen, ungdomsarbetslösheten och det allt hårdare samhällsklimatet är delvis frågor utanför kommunens direkta möjlighet att påverka.
Det är ett systemfel som fodrar mer än politisk enighet och beslutsamhet i ett lokalt parlament för att komma till rätta med.
Men med en uppriktig insikt om problemen kan en enskild kommun ändå motverka de negativa effekterna av att ungdomarna får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden och bli självständiga och stolta människor.
Kommunistiska Partiet har i en rad år haft konkreta yrkanden i budgetdebatten för att förbättra förutsättningarna för ungdomarna.
Vi vet att positiva mänskliga möten förhindrar fördomar att sprida sig och slå rot.
Vi vet att många ungdomar saknar vuxna förebilder och att alla ungdomar berikas av kontakt med andra människors värderingar.
Fritidsgårdar/Ungdomsgårdar har alltid spelat en sådan positiv roll.
Det är en klok investering om kommunen satsar på fritidsgårdarna och dess personal och ökar tillgängligheten för ungdomarna.
Det är också viktigt att kommunens sociala fältarbete utökas för att aktivt kunna motverka missbruk och ohälsa bland utsatta grupper av ungdomar.
Därför upprepar vi våra budgetkrav i form av en motion.
Vi föreslår:
- Att kommunfullmäktige för att motverka drogmissbruk, håglöshet, utanförskap och negativ gängbildning bland ungdom ger resurser till att öka öppethållandet på kommunens fritidsgårdar.
- Att kommunfullmäktige ger socialnämnden ökade resurser för att förstärka ”fältarbetet” bland ungdomarna.

Yngve Berlin
Kommunistiska Partiet i Lysekil 13/3-06

Tillbaka till startsidan