Motion om ungdomens och tennishallens framtid i Lysekil.

Engagerade ideella krafter för verksamhet för barn och ungdom kan inte nog uppskattas av oss som vill se en positiv framtid för Lysekils kommun där medborgarna stannar och trivs. Eller för att uttrycka det med kommunens officiella vision. ”Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro."

Allt för ofta har möjligheten till kortsiktiga inkomster trots denna ”vision”, genom försäljning av vårt gemensamma fastighetskapital satt käppar i hjulet för en utveckling av verksamhet som präglas av just ”nya idéer”, ”tolerans och framtidstro”.

Försäljningen av Färgarskolan är ett sådant exempel man måste dra lärdom av.

När kommunfullmäktige den 25/11 2010 beslutade att köpa tennishallen av konkursförvaltaren var vi i Kommunistiska Partiet helt överens med beslutet. Utan detta kommunala köp hade alla möjligheter till just idrotts och föreningsverksamhet i dessa lokaler varit utsålda.

Konkursen och kommunens köp har haft det goda med sig att ”positiva människor med nya idéer” har engagerat sig och blivit ett positivt alternativ till en försäljning på kortsiktiga ekonomiska premisser.

Nu har kommunen alla möjligheter att bidra till att en resurs för innevånarna, inte minst ungdomen, bevaras och utvecklas.

Även om förslaget till ungdomspolitiska program ännu inte har officiellt stöd av alla politiker så menar vi att det är förpliktigande och helt i linje med att tennishallen förblir en tennishall. Och att beslutet om att ”utbjuda hallen och medföljande utrustning till försäljning” upphävs. Allt annat vore att begå våld på den skrivning som präglar ungdomsprogrammet.

I fullmäktiges beslut betonas att ”tennisverksamhet” har företräde vid en försäljning.

Nu finns inte bara kommersiella intresse som ger kommunen en kortsiktig ”vinst”.

Enligt vår uppfattning finns det framför allt genom de ideella föreningsinitiativet intressenter som ger kommunen långsiktiga vinster. Inte minst socialekonomiska.

– Vi vill därför att kommunfullmäktige med hänsyn till initiativ som tagit av ideella krafter, omprövar och häver försäljningsbeslutet.

– Att kommunfullmäktige håller fast vid uppfattningen att tennisverksamhet och idrott och ungdomsverksamhet får förtur och att detta präglar beslut och framtida ägandeform av hallen.

Lysekil den 19 januari 2011                Yngve Berlin Kommunistiska Partiet


Tillbaka till startsidan