På fullmäktigemöte i Lysekil den 24/6 -09 togs beslut att fortsätta exploatera Norra Hamnen.
Att på kommunens bästa obebyggda centrala mark bygga svindyra sommarvistelser för kapitalstarka grupper som inte betalar en krona i kommunalskatt är ekonomiskt ödelägg för kommunen.
Nedan kan ni läsa Kommunistiska Partiets reservation på det beslutet.

Varje framsida har en baksida!

Reservation mot exploateringsavtal avseende Gamlestan 20:13 m.fl. i Lysekil
.

Vår främsta kritik mot, inte bara exploateringsavtalet, utan hela Bansvik/Norra Hamnens byggprojekt är att i dessa vidlyftiga planer, inte ens finns en antydan till krav på någon form av boendeplikt.

Att på kommunens bästa obebyggda centrala mark bygga svindyra sommarvistelser för kapitalstarka grupper som inte betalar en krona i kommunalskatt är ekonomiskt ödelägg för kommunen.

Antingen är ansvariga politiker och tjänstemän över måtta naiva eller så är de exploatörens egennytta och profiter och inte kommunens bästa kommunledningen har för ögonen.

Det andra bärande skälet för att inte anta exploatering och planförslag i Gamlestan är att kommunens skattefinansierade kringkostnader för just detta område inte på något sätt står i proportion till vad man satsar eller är beredd att satsa på i andra kommundelar.

Sedan är det något väldigt skumt med hela bostadsfrågan i Lysekils kommun.
Man kan fråga sig om vissa politiker och tjänstemän i ledande ställning missuppfattat vems intresse man skall tjäna.

När kommunen sålde sina avställda fastigheter på Fridhem i november 2008, för bara ett halvår sedan!
Då lät det så här och det säger det mesta:
Jag citerar fastighetschefen Susanne Christenssons tjänsteskrivelse, när man valde mellan de tre anbud man fått in.
”I bud ett och två avser man att återföra lägenheterna till bostadsmarknaden som permanentbostäder. Vi kan se en risk i att återföra 50-60 permanentbostäder till bostadsmarknaden där vi då riskerar att få en obalans på tillgång och efterfrågan”.

En risk i att återföra 50-60 permanentbostäder till bostadsmarknaden.?
”Obalans på tillgång och efterfrågan”.?
Vad menar författaren?
Man kan naturligtvis tolka det på olika sätt, men vän av logik och ordning undrar hur det rimmar med att man öser skattepengar i nybyggnadsprojekten i Gamlestan.
Det är en tjänstemans ord men den speglar också de ansvariga politikernas vilja eftersom det politiska beslutet blev att inte öppna 50 -60 permanentbostäder.
Är det ”obalans i tillgång och efterfrågan” så gäller väl det hela kommunen?
Eller var beslutet i frågan om Fridhemsfastigheterna ett sätt att gynna bostadsmarknaden för Mangelus.

Nu är det så att alla vill naturligtvis bo ”attraktivt”, men de flesta har inte råd.
Är det så att projekten i G-stan medvetet är inriktade på i huvudsak köpstarka sommarboende?
Då skall man i ärlighetens namn också skriva detta .
Det är viktigt när man tar ställning till dyra omdaningar av kommunen.
Bostäder till kommuninnevånare eller ”sommarstugeområden”.
Det borde väl påverka de politiska besluten.

Vår uppfattning är att kommunfullmäktige här tagit ett beslut om att godkänna ett exploateringsavtal för i huvudsak sommarbostäder.
Fortsatt byggnation i Gamlestan kan inte ske med mindre än att kommunen garanteras mantalsskrivna skattebetalare i den nya bebyggelsen.
Allt annat är Ebberöds bank.
Inte för ”exploatören” då är det en bra affär, men för kommunen och skattebetalarna är det en långsiktigt ohållbar ekonomisk satsning.

Sedan måste vi konstatera att Exploateringsavtalet innehåller den mest oblyga skrivning vi sett.
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet kommer Mangelus att ”bidra” med en miljon till förlängningen av strandpromenaden.
Den har väl redan kostat 20 - 30 miljoner i sitt överdåd till nytta för framför allt exploatören.
Det kommer två avtal till om en tid som är villkorade av exploatören på samma övermaga sätt.
Dessa avtal skall slutligen innebära att PM ”bidragit” till ett 30 miljoners projekt som i huvudsak gynnar deras intresse, med futtiga 4 miljoner.

Det är verkligen oblygt att villkora en given medfinansiering med att få 1,2,3 detaljplaner godkända av fullmäktige!
Överklassmaneren, arrogansen och fräckheten är klassisk och motbjudande.
Man kräver och tar för sig.
Men kryperiet från politiker och ansvariga tjänstemän är anmärkningsvärt, det är väl ändå medborgarna och skattebetalarnas intresse man skall värna.
Inte icke-skattebetalare.  

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut.

Kommunistiska Partiet
Lysekil 2009-06-24

Britt-Marie Kjellgren                                                Yngve Berlin

Tillbaka till startsidan